Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:244:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 244, 19. september 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 244

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
19. september 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1555, 28. mai 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad teabe avalikustamist seoses krediidiasutuste ja investeerimisühingute kohustusega täita vastutsüklilise kapitalipuhvri nõuet vastavalt artiklile 440 ( 1 )

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1556, 11. juuni 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse omakapitali investeeringute üleminekukäsitlust sisereitingute meetodi puhul ( 1 )

9

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1557, 13. juuli 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 543/2009 põllumajanduskultuuride statistika kohta ( 1 )

11

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/1558, 22. juuli 2015, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2015/1017, kehtestades ELi tagatise rakendamise eesmärgil näitajate tulemustabeli

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1559, 18. september 2015, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Indiast pärit keragrafiitmalmist (kõrgtugevast malmist) torude impordi suhtes

25

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1560, 18. september 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

45

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1561, 18. september 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud Ameerika Ühendriikidest pärit kodulinnuliha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2016 kehtestatud kogustele

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1562, 18. september 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel munasektoris ja ovoalbumiini puhul avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2016 kehtestatud kogustele

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1563, 18. september 2015, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. septembrini 2015 impordiõiguste taotlused rakendusmääruse (EL) nr 413/2014 alusel Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks avatud tariifikvootide raames

51

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1564, 18. september 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 442/2009 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. jaanuarist kuni 31. märtsini 2016 kehtestatud kogustele

53

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1565, 14. september 2015, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks avaldus, mis käsitleb ELi vetes kalapüügivõimaluste andmist Venezuela Bolívari Vabariigi lipu all sõitvatele kalalaevadele Prantsuse Guajaana rannikulähedases majandusvööndis

55

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus (EL, Euratom) 2015/1566, 16. september 2015, millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu neli kohtunikku ja üks kohtujurist

58

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 5. märtsi 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 518/2014 (millega muudetakse komisjoni delegeeritud määruseid (EL) nr 1059/2010, (EL) nr 1060/2010, (EL) nr 1061/2010, (EL) nr 1062/2010, (EL) nr 626/2011, (EL) nr 392/2012, (EL) nr 874/2012, (EL) nr 665/2013, (EL) nr 811/2013 ja (EL) nr 812/2013 seoses energiamõjuga toodete märgistamisega internetis) parandused ( ELT L 147, 17.5.2014 )

60

 

*

Komisjoni 4. juuni 2015. aasta rakendusmääruse (EL) 2015/880 (millega pikendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) nr 575/2013 ja (EL) nr 648/2012 ette nähtud üleminekuperioode seoses omavahendite nõuetega kesksete vastaspoolte vastu olevate nõuete puhul) parandus ( ELT L 143, 9.6.2015 )

60

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top