EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:171:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 171, 2. juuli 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 171

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
2. juuli 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1051, 1. juuli 2015, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 524/2013 (tarbijavaidluste internetipõhise lahendamise kohta) ettenähtud internetipõhise vaidluste lahendamise platvormi funktsioonide rakendamise üksikasjade, elektroonilise kaebuse vormi üksikasjade ning kontaktpunktide vahelise koostöö üksikasjade kohta

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/1052, 1. juuli 2015, millega keeldutakse lubamast esitada toidu kohta teatavaid haigestumise riski vähendamisele viitavaid tervisealaseid väiteid ( 1 )

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1053, 1. juuli 2015, milles käsitletakse Enterococcus faecium DSM 10663/NCIMB 10415 valmistise lubamist tarbevasikate, põrsaste, broilerkanade, broilerkalkunite, kasside ja koerte söödalisandina ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1259/2004, (EÜ) nr 255/2005, (EÜ) nr 1200/2005 ja (EÜ) nr 1520/2007 (loa hoidja Chevita Tierarzneimittel-GmbH) ( 1 )

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1054, 1. juuli 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

12

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1055, 30. juuni 2015, milles käsitletakse Šveitsi poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 kohaselt esitatud riiklikes või funktsionaalse õhuruumiosa kavades sisalduvate teatavate eesmärkide kooskõla kogu Euroopa Liidule teiseks võrdlusperioodiks seatud tulemuseesmärkidega (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4403 all)  ( 1 )

14

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1056, 30. juuni 2015, milles käsitletakse Šveitsi poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 549/2004 kohaselt esitatud riiklikus või funktsionaalse õhuruumiosa kavas sisalduvaid teatavaid eesmärke, mis ei ole kooskõlas kogu Euroopa Liidule teiseks võrdlusperioodiks seatud tulemuseesmärkidega, ja esitatakse soovitused kõnealuste eesmärkide läbivaatamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4407 all)  ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1057, 1. juuli 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2012/715/EL, millega kehtestatakse kolmandate riikide nimekiri koos inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete suhtes kohaldatava õigusraamistikuga ning vastav kontrolli- ja järelevalvetegevus, mis tagab inimeste tervise kaitse liiduga võrdväärsel tasemel ( 1 )

23

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkuleppega loodud komitee otsus nr 1/2015, 14. aprill 2015, ehitustooteid käsitleva 16. peatüki ja biotsiide käsitleva 18. peatüki muutmise ning 1. lisas loetletud õigusaktide viidete ajakohastamise kohta [2015/1058]

25

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top