EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:163:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 163, 30. juuni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 163

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
30. juuni 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1018, 29. juuni 2015, millega kehtestatakse tsiviillennunduse selliste juhtumiliikide loetelu, millest vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 376/2014 tuleb kohustuslikus korras teatada ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1019, 29. juuni 2015, millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 1106/2013, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, ja nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 861/2013, millega kehtestatakse teatava Indiast pärit roostevaba terastraadi impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle impordi suhtes kehtestatud ajutine tollimaks, ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/49

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1020, 29. juuni 2015, milles käsitletakse loa andmist Bacillus subtilis'e (ATCC PTA-6737) valmistise kasutamiseks munakanade ja vähe levinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa omaja Kemin Europa N.V.) ( 1 )

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1021, 29. juuni 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

25

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/1022, 29. juuni 2015, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikuks 1. juulist 2015 kuni 30. juunini 2016 impordiõiguste taotlused määruse (EÜ) nr 431/2008 alusel avatud külmutatud veiseliha tariifikvoodi raames

27

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1023, 15. juuni 2015, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Andorra ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

29

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1024, 15. juuni 2015, millega lubatakse teatavatel liikmesriikidel anda Euroopa Liidu huvides nõusolek Singapuri ühinemiseks rahvusvahelise lapseröövi tsiviilõiguslikke küsimusi käsitleva 1980. aasta Haagi konventsiooniga

32

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1025, 19. juuni 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/319/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Maltal

35

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1026, 19. juuni 2015, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/589/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Poolas

37

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/1027, 23. juuni 2015, mis käsitleb nõukogu peasekretariaati lähetatud ekspertide suhtes kohaldatavaid eeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2007/829/EÜ

40

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/1028, 26. juuni 2015, millega muudetakse rakendusotsust 2014/88/EL (Bangladeshist pärinevate beetlipipra (Piper betle) lehti sisaldavate või neist koosnevate toiduainete impordi ajutise peatamise kohta) kõnealuse rakendusotsuse kohaldamise aja osas (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4187 all)  ( 1 )

53

 

 

SOOVITUSED

 

*

Nõukogu soovitus (EL) 2015/1029, 19. juuni 2015, Ühendkuningriigi valitsemissektori ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks

55

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top