Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:157:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 157, 23. juuni 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 157

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
23. juuni 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/960, 19. juuni 2015, millega muudetakse määrust (EL) 2015/104 seoses teatavate kalapüügivõimalustega

1

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/961, 22. juuni 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

20

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/962, 18. detsember 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2010/40/EL kogu ELis reaalajas saadava liiklusteabe teenuste pakkumise osas ( 1 )

21

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/963, 22. juuni 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

32

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/964, 22. juuni 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 442/2009 alusel avatud sealiha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele

34

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/965, 22. juuni 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 536/2007 alusel avatud Ameerika Ühendriikidest pärit kodulinnuliha tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele

36

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/966, 22. juuni 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 539/2007 alusel munasektoris ja ovoalbumiini puhul avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele

38

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/967, 22. juuni 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1384/2007 alusel avatud Iisraelist pärit kodulinnuliha tariifikvoodi raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele

40

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/968, 22. juuni 2015, millega määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse rakendusmääruse (EL) nr 412/2014 alusel Ukrainast pärit munade, munatoodete ja ovoalbumiini jaoks avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. oktoobrist kuni 31. detsembrini 2015 kehtestatud kogustele

42

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/969, 19. juuni 2015, millega pikendatakse Kosovos läbiviidava Euroopa Liidu õigusriigimissiooni (EULEX KOSOVO) juhi volitusi

44

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/970, 22. juuni 2015, millega pikendatakse Bosniasse ja Hertsegoviinasse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

45

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/971, 22. juuni 2015, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas

50

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/972, 22. juuni 2015, millega käivitatakse Euroopa Liidu sõjaline operatsioon Vahemere lõunapiirkonna keskosas (EUNAVFOR MED)

51

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/973, 22. juuni 2015, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

52

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/974, 17. juuni 2015, millega liikmesriikidel lubatakse teha teatavaid erandeid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (teatavaks tehtud numbri C(2015) 4087 all)

53

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/975, 19. juuni 2015, Hispaania võetud meetme kohta keelata HIDALGO'S GROUPi (Hispaania) poolt Hispaaniasse imporditava lööktrelli turule laskmine kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2006/42/EÜ (teatavaks tehtud dokumendi C(2015) 4086 all)  ( 1 )

96

 

 

SOOVITUSED

 

*

Komisjoni soovitus (EL) 2015/976, 19. juuni 2015, tropaanalkaloidide toidus esinemise seire kohta ( 1 )

97

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi-Ukraina assotsieerimisnõukogu otsus nr 1/2014, 15. detsember 2014, millega võetakse vastu assotsieerimisnõukogu ning assotsieerimiskomitee ja allkomiteede töökorrad [2015/977]

99

 

*

ELi-Ukraina assotsieerimisnõukogu otsus nr 2/2014, 15. detsember 2014, kahe allkomitee moodustamise kohta [2015/978]

110

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. mai 2014. aasta direktiivi 2014/68/EL (surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) parandused ( ELT L 189, 27.6.2014 )

112

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top