Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:114:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 114, 5. mai 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 114

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
5. mai 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/712, 28. aprill 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 103/2012 teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

1

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/713, 4. mai 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

4

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/714, 24. aprill 2015, teatava siduva tariifiinformatsiooni kehtivuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2015) 2888 all)

6

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/715, 30. aprill 2015, millega muudetakse maagaasi ülekandevõrkudele juurdepääsu tingimusi käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 715/2009 I lisa ( 1 )

9

 

*

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/716, 12. veebruar 2015, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2015/8)

11

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

ELi ja Moldova Vabariigi sanitaar- ja fütosanitaarvaldkonna allkomitee otsus nr 1/2015, 12. märts 2015, kodukorra vastuvõtmise kohta [2015/717]

13

 

*

ELi-Gruusia tolli allkomitee otsus nr 1/2015, 18. märts 2015, millega võetakse vastu nimetatud allkomitee kodukord [2015/718]

19

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiivi 2014/23/EL (kontsessioonilepingute sõlmimise kohta) parandused ( ELT L 94, 28.3.2014 )

24

 

*

Komisjoni 6. augusti 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 908/2014 (milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 rakenduseeskirjad seoses makse- ja muude asutustega, finantsjuhtimisega, raamatupidamisarvestuse kontrollimise ja heakskiitmisega, kontrollieeskirjadega, tagatistega ja läbipaistvusega) parandused ( ELT L 255, 28.8.2014 )

25

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top