Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:067:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 67, 12. märts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 67

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
12. märts 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/402, 11. märts 2015, millega keeldutakse loa andmisest teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, milles ei viidata haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/403, 11. märts 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1925/2006 III lisa seoses efedra liikide ja kiima-johimbepuuga (Pausinystalia johimbe (K. Schum.) Pierre ex Beille) ( 1 )

4

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/404, 11. märts 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete beflubutamiidi, kaptaani, dimetoaadi, dimetomorfi, etoprofossi, fiproniili, folpeedi, formetanaadi, glufosinaadi, metiokarbi, metribusiini, fosmeti, metüülpirimifossi ja propamokarbi heakskiidu kehtivusaja pikendamisega ( 1 )

6

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/405, 11. märts 2015, millega kiidetakse heaks toimeaine alfa-tsüpermetriini kasutamine tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/406, 11. märts 2015, millega kiidetakse heaks toimeaine Bacillus thuringiensis ssp. israelensis'e serotüübi H14 tüve SA3 A kasutamine toimeainena tooteliiki 18 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/407, 11. märts 2015, millega kiidetakse heaks propaan-2-ooli toimeainena kasutamine tooteliikidesse 1, 2 ja 4 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/408, 11. märts 2015, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) artikli 80 lõiget 7 ja kehtestatakse asendamisele kuuluvate ainete loetelu ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/409, 11. märts 2015, millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 917/2011, millega kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste plaatide impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

23

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/410, 11. märts 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

28

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/411, 11. märts 2015, milles Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 3 lõike 3 alusel käsitletakse kvaternaarseid ammooniumiühendeid sisaldavaid katioonseid polümeerseid sideaineid, mis on ette nähtud kasutamiseks värvides ja pinnakatetes ( 1 )

30

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. novembri 2012. aasta direktiivi 2012/34/EL (millega luuakse ühtne Euroopa raudteepiirkond) parandus ( ELT L 343, 14.12.2012 )

32

 

*

Nõukogu 19. jaanuari 2015. aasta määruse (EL) 2015/104 (millega määratakse 2015. aastaks kindlaks teatavate kalavarude ja kalavarurühmade püügi võimalused, mida kohaldatakse liidu vetes ja liidu kalalaevade suhtes teatavates vetes väljaspool liitu, millega muudetakse määrust (EL) nr 43/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 779/2014) parandus ( ELT L 22, 28.1.2015 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top