Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:064:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 64, 7. märts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 64

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
7. märts 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/372, 8. oktoober 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi vahelise Euroopa – Vahemere piirkonna lennunduslepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

1

 

 

Protokoll, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Iisraeli Riigi valitsuse vahelist Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/373, 5. märts 2015, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt

6

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/374, 6. märts 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 204/2011 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

8

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/375, 6. märts 2015, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

10

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/376, 6. märts 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõiget 2

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/377, 2. märts 2015, millega määratakse kindlaks aastabilansimakse tasumiseks vajalike dokumentide vormid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/378, 2. märts 2015, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 514/2014 rakenduseeskirjad seoses raamatupidamisarvestuse iga-aastase kontrolli korra ja rakendusaktidega vastavuse kontrolli korra rakendamisega

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/379, 6. märts 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

33

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/380, 6. märts 2015, millega kehtestatakse ajavahemikul 2. kuni 3. märtsini 2015 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2015. aasta märtsi impordilitsentside väljaandmine

35

 

 

OTSUSED

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus (ÜVJP) 2015/381, 17. veebruar 2015, Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi ametisse nimetamise kohta (EUPOL COPPS/1/2015)

37

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/382, 6. märts 2015, millega muudetakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

38

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/383, 6. märts 2015, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

41

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 12. juuli 2013. aasta määruse (EL) nr 668/2013 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II ja III lisa seoses 2,4-DB, dimetomorfi, indoksakarbi ja püraklostrobiini jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal) parandus ( ELT L 192, 13.7.2013 )

46

 

*

Nõukogu 1. detsembri 2009. aasta otsuse 2009/937/EL (millega võetakse vastu nõukogu kodukord) parandused ( ELT L 325, 11.12.2009 )

46

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top