Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:058:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 58, 3. märts 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 58

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
3. märts 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/322, 2. märts 2015, 11. Euroopa Arengufondi rakendamise kohta

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) 2015/323, 2. märts 2015, mis käsitleb 11. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust

17

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/324, 2. märts 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 224/2014 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis) artikli 17 lõiget 3

39

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2015/325, 2. märts 2015, millega rakendatakse määruse (EL) nr 356/2010 (millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed teatavate füüsiliste ja juriidiliste isikute, üksuste ning asutuste suhtes seoses olukorraga Somaalias) artiklit 13

41

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/326, 2. märts 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses polütsükliliste aromaatsete süsivesinike ja ftalaatidega ( 1 )

43

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/327, 2. märts 2015, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1831/2003 seoses valmistisi sisaldavate söödalisandite turulelaskmise nõuete ja kasutustingimustega ( 1 )

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/328, 2. märts 2015, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 322/2014 loomse toidu ja sööda jaoks kasutatava sisenemisdokumendi osas ( 1 )

50

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/329, 2. märts 2015, millega tehakse erand loomade ja inimeste tervist käsitlevatest liidu õigusaktidest seoses sellise loomset päritolu toidu toomisega Euroopa Liitu, mis on ette nähtud Itaalias Milanos toimuvale maailmanäitusele „EXPO Milano 2015” viimiseks ( 1 )

52

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/330, 2. märts 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

64

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/331, 2. märts 2015, millega pikendatakse Afganistani nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

66

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/332, 2. märts 2015, millega pikendatakse Lõuna-Kaukaasiasse ja Gruusia kriisi jaoks ametisse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

70

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/333, 2. märts 2015, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Itaalia liikme ametisse nimetamise kohta

74

 

*

Nõukogu otsus (EL) 2015/334, 2. märts 2015, millega muudetakse sisekokkulepet nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajate vahel Euroopa Liidu abi rahastamise kohta mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alusel vastavalt AKV-ELi koostöölepingule ning finantsabi eraldamise kohta nendele ülemeremaadele ja -territooriumidele, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Liidu toimimise lepingu neljandat osa

75

 

*

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2015/335, 2. märts 2015, millega muudetakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

77

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/336, 2. märts 2015, millega rakendatakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

79

 

*

Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2015/337, 2. märts 2015, millega rakendatakse otsust 2010/231/ÜVJP, mis käsitleb Somaalia vastu suunatud piiravaid meetmeid

81

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/338, 27. veebruar 2015, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Ungaris ( 1 )

83

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 26. juuni 2014. aasta otsuse 2014/401/ÜVJP (mis käsitleb Euroopa Liidu Satelliidikeskust ja millega tunnistatakse kehtetuks ühismeede 2001/555/ÜVJP Euroopa Liidu Satelliidikeskuse loomise kohta) parandus ( ELT L 188, 27.6.2014 )

86

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top