EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2015:003:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 3, 7. jaanuar 2015


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 3

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

58. köide
7. jaanuar 2015


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2015/6, 31. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 443/2009 I lisa, et võtta arvesse 2011., 2012. ja 2013. aastal registreeritud uute sõiduautode massi suurenemist ( 1 )

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/7, 6. jaanuar 2015, millega lubatakse toidu kohta esitada tervisealane väide, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavad väited, ning muudetakse määrust (EL) nr 432/2012 ( 1 )

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/8, 6. jaanuar 2015, millega ei anta luba teatavatele toidu kohta esitatavatele tervisealastele väidetele, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavatele väidetele ( 1 )

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) 2015/9, 6. jaanuar 2015, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega ( 1 )

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/10, 6. jaanuar 2015, milles käsitletakse raudteetaristu läbilaskevõime taotlejate jaoks ette nähtud kriteeriume ja tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 870/2014 ( 1 )

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/11, 6. jaanuar 2015, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Kranjska klobasa (KGT)]

37

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/12, 6. jaanuar 2015, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

40

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv (EL) 2015/13, 31. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/32/EL III lisa seoses veearvestite vee kulupiiridega ( 1 )

42

 

 

OTSUSED

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/14, 5. jaanuar 2015, millega muudetakse otsust 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9909 all)  ( 1 )

44

 

*

Komisjoni otsus (EL) 2015/15, 5. jaanuar 2015, meetme kohta, mille Soome on võtnud vastavalt nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artiklile 7, et keelata peakaitsete „Ribcap” turulelaskmine (teatavaks tehtud numbri C(2014) 10114 all)

59

 

*

Komisjoni rakendusotsus (EL) 2015/16, 6. jaanuar 2015, mis käsitleb standardi EN 1870-17:2012 (käsijuhtimisega ühekettalised horisontaalselt lõikavad järkamissaemasinad) viite piiranguga avaldamist Euroopa Liidu Teatajas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ alusel ( 1 )

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top