EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:366:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 366, 20. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 366

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
20. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1367/2014, 15. detsember 2014, millega kehtestatakse liidu kalalaevadele 2015. ja 2016. aastaks teatavate süvamere kalavarude püügi võimalused

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1368/2014, 17. detsember 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 (sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta) rakendamise kord, ja komisjoni määrust (EL) nr 1372/2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide koordineerimise kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 987/2009, milles sätestatakse määruse (EÜ) nr 883/2004 rakendamise kord ( 1 )

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1369/2014, 17. detsembri 2014., millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Garda (KPN)]

17

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1370/2014, 19. detsember 2014, millega antakse ajutist erakorralist abi Soome piimatootjatele

18

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1371/2014, 19. detsember 2014, millega muudetakse delegeeritud määrust (EL) nr 1031/2014, millega kehtestatakse täiendavad ajutised erakorralised toetusmeetmed teatavate puu- ja köögiviljade tootjatele

20

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1372/2014, 19. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

32

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1373/2014, 19. detsember 2014, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. detsembrini 2014 impordiõiguste taotlused rakendusmääruse (EL) nr 413/2014 alusel Ukrainast pärit kodulinnuliha jaoks avatud tariifikvootide raames

34

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1374/2014, 28. november 2014, kindlustusseltside statistikaaruandluse nõuete kohta (EKP/2014/50)

36

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1375/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (EKP/2013/33) (EKP/2014/51)

77

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1376/2014, 10. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2014/52)

79

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2014/110/EL, 17. detsember 2014, millega muudetakse direktiivi 2004/33/EÜ seoses allogeensete vereannetuste doonorite puhul kehtivate ajutise loovutuskeelu määramise kriteeriumitega ( 1 )

81

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2014/111/EL, 17. detsember 2014, millega muudetakse direktiivi 2009/15/EÜ seoses Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) teatavate koodeksite vastuvõtmisega ning teatavatesse konventsioonidesse ja protokollidesse sellega seotud muudatuste tegemisega ( 1 )

83

 

 

OTSUSED

 

 

2014/938/EL

 

*

Komisjoni otsus, 9. juuli 2014, meetme SA.35668 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) kohta, mida Taani ja Rootsi rakendasid Scandinavian Airlinesi suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2014) 4532 all)  ( 1 )

88

 

 

2014/939/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 18. detsember 2014, millega muudetakse rakendusotsust 2014/833/EL, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripi hiljutiste puhangutega Madalmaades (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9741 all)  ( 1 )

104

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top