EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:365:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 365, 19. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 365

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
19. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/928/EL

 

*

Nõukogu otsus, 8. oktoober 2014, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu muutmise protokolli liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

1

 

 

Protokoll, millega muudetakse ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga

3

 

 

2014/929/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. detsember 2014, protokolli (millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

6

 

 

Protokoll, millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

8

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1350/2014, 15. detsember 2014, kalapüügivõimaluste jaotamise kohta protokolli alusel, millega määratakse kindlaks Madagaskari Vabariigi ja Euroopa Ühenduse vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

44

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1351/2014, 18. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 692/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

46

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1352/2014, 18. detsember 2014, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

60

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1353/2014, 15. detsember 2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1156/2012, milles sätestatakse nõukogu direktiivi 2011/16/EL (maksustamisalase halduskoostöö kohta) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad

70

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1354/2014, 16. detsember 2014, millega kehtestatakse erandid määrustest (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 1964/2006, rakendusmäärusest (EL) nr 480/2012 ning määrustest (EÜ) nr 828/2009 ja (EÜ) nr 1918/2006 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2015. aastal teravilja, riisi, suhkru ja oliiviõli tariifikvootide raames, samuti määrusest (EÜ) nr 951/2006 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2015. aastal kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi sektoris ning määrusest (EL) nr 1272/2009 seoses pakkumuste läbivaatamise tähtajaga pehme nisu kindlaksmääratud hinnaga kokkuostul riikliku sekkumise puhul 2014. ja 2015. aastal

75

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1355/2014, 17. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 391/2009 seoses Rahvusvahelises Mereorganisatsioonis (IMO) teatavate koodeksite vastuvõtmisega ning teatavatesse konventsioonidesse ja protokollidesse sellega seotud muudatuste tegemisega ( 1 )

82

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1356/2014, 17. detsembri 2014., millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas

87

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1357/2014, 18. detsember 2014, millega asendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2008/98/EÜ (mis käsitleb jäätmeid ja millega tunnistatakse kehtetuks teatud direktiivid) III lisa ( 1 )

89

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1358/2014, 18. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 889/2008, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses mahepõllumajanduslike vesiviljelusloomade päritolu, vesiviljeluse kasvatustavade, mahepõllumajandusliku vesiviljeluse loomasööda ja mahepõllumajanduslikus vesiviljeluses kasutada lubatud toodete ja ainetega ( 1 )

97

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1359/2014, 18. detsember 2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 lisa toimeaine tulatromütsiini osas ( 1 )

103

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1360/2014, 18. detsember 2014, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2014. aasta püügikvoote muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmistel aastatel ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 871/2014 seoses kogustega, mis tuleb maha arvata järgmistel aastatel

106

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1361/2014, 18. detsembri 2014., millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 3 ja 13 ning rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 40 ( 1 )

120

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1362/2014, 18. detsember 2014, millega kehtestatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist rahastatavates rakenduskavades tehtavate teatavate muudatuste heakskiitmise lihtsustatud menetluse eeskirjad ja nende rakenduskavade rakendamise aastaaruannete vormi ja esitamist käsitlevad eeskirjad

124

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1363/2014, 18. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

137

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1364/2014, 18. detsember 2014, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1.–7. detsembrini 2014 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 533/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2015 kehtestatud kogustele

139

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1365/2014, 18. detsember 2014, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient kogustele, mille kohta on esitatud ajavahemikul 1. kuni 7. detsembrini 2014 impordilitsentsitaotlused, ja määratakse kindlaks kogused, mis lisatakse määruse (EÜ) nr 1385/2007 alusel kodulinnulihasektoris avatud tariifikvootide raames alaperioodiks 1. aprillist kuni 30. juunini 2015 kehtestatud kogustele

141

 

 

OTSUSED

 

 

2014/930/EL

 

*

Nõukogu otsus, 16. detsember 2014, millega määratakse kindlaks Regioonide Komitee koosseis

143

 

 

2014/931/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 16. detsember 2014, millega pikendatakse rakendusotsuse 2012/181/EL (mille kohaselt lubatakse Rumeenial kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287) kohaldamisaega

145

 

*

Nõukogu otsus 2014/932/ÜVJP, 18. detsember 2014, piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis

147

 

*

Nõukogu otsus 2014/933/ÜVJP, 18. detsember 2014, millega muudetakse otsust 2014/386/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid vastusena Krimmi ja Sevastopoli ebaseaduslikule annekteerimisele

152

 

 

2014/934/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2014, millega jäetakse Euroopa Liidu Teatajast välja viide standardile EN 13525:2005+A2:2009 seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ kohaste puiduhakkuritega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9507 all)  ( 1 )

156

 

 

2014/935/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2014, Jaapani tunnustamise kohta vastavalt direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9590 all)  ( 1 )

158

 

 

2014/936/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2014, milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses alatüüpi H5N8 kuuluva kõrge patogeensusega linnugripiga Itaalias (teatavaks tehtud numbri C(2014) 10143 all)  ( 1 )

160

 

 

2014/937/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 11. detsember 2014, müntide emissiooni 2015. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2014/53)

163

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top