Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:363:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 363, 18. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 363

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
18. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1340/2014, 15. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1388/2013, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1341/2014, 15. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1387/2013, millega peatatakse teatavatele põllumajandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

10

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1342/2014, 17. detsember 2014, millega muudetakse IV ja V lisa Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 850/2004 püsivate orgaaniliste saasteainete kohta ( 1 )

67

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1343/2014, 17. detsember 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 951/2007, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1638/2006 raames rahastatavate piiriüleste koostööprogrammide rakenduseeskirjad

75

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1344/2014, 17. detsember 2014, millega lisatakse Prantsusmaa ja Hispaania 2014.–2015. aasta anšoovisepüügi kvoodile Biskaia lahe piirkonnas kogused, mille nimetatud riigid olid nõukogu määruse (EÜ) nr 847/96 artikli 4 lõike 2 kohaselt peatanud püügihooajal 2013–2014

78

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1345/2014, 17. detsember 2014, suhkru, isoglükoosi ja fruktoosi ülemääraste koguste kindlaksmääramise kohta Horvaatias

80

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1346/2014, 17. detsember 2014, millega pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse Hiina Rahvavabariigist pärit sulfaniilhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ning tunnistatakse kehtetuks Indiast pärit sulfaniilhappe impordi suhtes kehtiv lõplik dumpinguvastane tollimaks

82

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1347/2014, 17. detsember 2014, millega pärast aegumise läbivaatamist vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 597/2009 artiklile 18 tunnistatakse kehtetuks Indiast pärit sulfaniilhappe impordi suhtes kehtiv lõplik tasakaalustav tollimaks

101

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1348/2014, 17. detsember 2014, milles käsitletakse andmete esitamist ja millega rakendatakse energia hulgimüügituru terviklikkust ja läbipaistvust käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 artikli 8 lõikeid 2 ja 6 ( 1 )

121

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1349/2014, 17. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

143

 

 

OTSUSED

 

 

2014/919/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 9. detsember 2014, millega muudetakse rakendusotsust 2013/463/EL, millega kiidetakse heaks Küprose makromajanduslik kohandamisprogramm

145

 

*

Nõukogu otsus 2014/920/ÜVJP, 15. detsember 2014, Euroopa Liidu sõjalise komitee esimehe määramise kohta

149

 

 

2014/921/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 16. detsember 2014, millega lubatakse Horvaatial vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada maksuvabastust sellise gaasiõli suhtes, mida kasutatakse masinate käitamiseks humanitaardemineerimisel

150

 

*

Nõukogu otsus 2014/922/ÜVJP, 17. detsember 2014, millega muudetakse otsust 2010/279/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Afganistanis (EUPOL AFGHANISTAN) ja pikendatakse selle kehtivust

152

 

 

2014/923/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 12. detsember 2014, millega moodustatakse Euroopa teadusuuringute infrastruktuuri konsortsiumina ülipika baasiga interferomeetria ühisinstituut (JIV-ERIC)

156

 

 

2014/924/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 16. detsember 2014, millega nähakse ette erand teatavatest nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ sätetest Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest pärit saare (Fraxinus L.) puidu ja koore suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9469 all)

170

 

 

2014/925/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 16. detsember 2014, millega kiidetakse heaks teatavad loomahaiguste ja zoonooside likvideerimise, tõrje ning seire muudetud kavad 2014. aastaks ja muudetakse rakendusotsust 2013/722/EL teatavatele kõnealuse otsusega heaks kiidetud kavadele antava liidu rahalise toetuse osas (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9650 all)

173

 

 

2014/926/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2014, millega määratakse kindlaks, et ühelt poolt Euroopa Liidu ja tema liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia ja Peruu vahelise kaubanduslepingu banaane käsitlevas stabiilsusmehhanismis kehtestatud soodustollimaksu ajutine peatamine ei ole Peruust pärit banaanide impordi suhtes aastal 2014 asjakohane

181

 

 

2014/927/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2014, millega muudetakse rakendusotsust 2013/770/EL, et muuta nimi Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet nimeks Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusamet

183

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 7. augusti 2014. aasta delegeeritud määruse (EL) nr 1078/2014 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa) parandus ( ELT L 297, 15.10.2014 )

185

 

*

Nõukogu 22. juuli 2013. aasta määruse (EL) nr 733/2013 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 994/98, milles käsitletakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 92 ja 93 kohaldamist teatavate horisontaalse riigiabi liikide suhtes) parandus ( ELT L 204, 31.7.2013 )

186

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top