Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:360:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 360, 17. detsember 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 360

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
17. detsember 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1334/2014, 16. detsember 2014, millega kiidetakse heaks toimeaine γ-tsühalotriin vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta, muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ning lubatakse liikmesriikidel pikendada seda toimeainet hõlmavaid ajutisi lube ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1335/2014, 16. detsember 2014, millega muudetakse komisjoni määrust (EÜ) nr 2535/2001, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1255/1999 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses piima ja piimatoodete impordi korra kohaldamise ning tariifikvootide avamisega

6

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1336/2014, 16. detsember 2014, millega kehtestatakse piima ja piimatoodete sektori ajutised erakorralised meetmed või ja lõssipulbri suhtes kehtiva riikliku sekkumise ajavahemiku ettepoole tõstmisega 2015. aastal

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1337/2014, 16. detsember 2014, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) nr 947/2014 ja (EL) nr 948/2014 seoses või ja lõssipulbri eraladustusabi taotluste esitamise viimase päevaga

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1338/2014, 16. detsember 2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 439/2011, et pikendada määrusest (EMÜ) nr 2454/93 tehtud erandi kehtivusaega seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratlusega, et võtta arvesse Cabo Verde eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel

17

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1339/2014, 16. detsember 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/109/EL, 10. oktoober 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/40/EL II lisa tubakatoodetel kasutamiseks ette nähtud pilthoiatuste kogu kehtestamisega ( 1 )

22

 

 

OTSUSED

 

 

2014/911/EL

 

*

Nõukogu otsus, 4. detsember 2014, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Lätiga

28

 

*

Nõukogu otsus 2014/912/ÜVJP, 15. detsember 2014, füüsilise julgeoleku ja varude haldamisega seotud tegevuse toetamiseks, et vähendada Saheli piirkonnas väike- ja kergrelvade ning nende laskemoonaga ebaseaduslikult kauplemise ohtu

30

 

*

Nõukogu otsus 2014/913/ÜVJP, 15. detsember 2014, Haagi tegevusjuhendi ja ballistiliste rakettide leviku tõkestamise toetamise kohta massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames

44

 

 

2014/914/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. detsember 2014, millega muudetakse Belize'i osas rakendusotsust 2014/170/EL, millega kehtestatakse ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vastases võitluses koostööd mittetegevate kolmandate riikide nimekiri vastavalt määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

53

 

*

Nõukogu otsus 2014/915/ÜVJP, 16. detsember 2014, millega muudetakse otsust 2010/452/ÜVJP Euroopa Liidu vaatlusmissiooni kohta Gruusias (EUMM Georgia)

56

 

 

2014/916/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. detsember 2014, millega parandatakse komisjoni rakendusotsuse 2014/154/EL (millega antakse luba (6S)-5-metüültetrahüdrofoolhappe, glükoosamiinsoola turule laskmiseks toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9452 all)

58

 

 

2014/917/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. detsember 2014, millega sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu direktiivi 2000/29/EÜ rakendamiseks seoses kahjulikest organismidest teatamise ja liikmesriikide võetud või kavandatavate meetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 9460 all)

59

 

 

2014/918/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 16. detsember 2014, millega lõpetatakse Hiina Rahvavabariigist, Indiast ja Vietnamist pärit polüesterstaapelkiu importi käsitlev subsiidiumivastane menetlus

65

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top