EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:334:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 334, 21. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 334

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
21. november 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Nõukogu otsus 2014/821/ÜVJP, 4. november 2014, Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) staatust käsitleva Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise lepingu allkirjastamise ja sõlmimise kohta

1

 

 

Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine) staatust käsitlev Euroopa Liidu ja Ukraina vaheline leping

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1241/2014, 7. november 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Westfälischer Pumpernickel (KGT)]

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1242/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad tegevuste kohta esitatavate kumulatiivsete andmete jaoks

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1243/2014, 20. november 2014, milles sätestatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad liikmesriikide esitatava teabe ning andmevajaduse ja võimalike andmeallikate vahelise sünergia kohta

39

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1244/2014, 20. november 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 375/2014 (millega asutatakse Euroopa vabatahtlik humanitaarabikorpus („ELi humanitaarabi vabatahtlikke käsitlev algatus”)) rakenduseeskirjad ( 1 )

52

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1245/2014, 20. november 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

84

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2014/102/EL, 7. november 2014, millega kohandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/34/EL (teatavat liiki ettevõtjate aruandeaasta finantsaruannete, konsolideeritud finantsaruannete ja nendega seotud aruannete kohta) seoses Horvaatia Vabariigi ühinemisega ( 1 )

86

 

 

OTSUSED

 

 

2014/822/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2014, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta

88

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. oktoober 2014, tähelepanekutega, mis on elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2012. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa

90

 

 

2014/823/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2014, elektroonilise side Euroopa reguleerivate asutuste ühendatud ameti büroo 2012. aasta raamatupidamiskontode sulgemise kohta

93

 

 

2014/824/EL

 

*

Euroopa Parlamendi otsus, 23. oktoober 2014, Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmise kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

94

 

 

Euroopa Parlamendi resolutsioon, 23. oktoober 2014, tähelepanekutega, mis on Euroopa Liidu 2012. aasta üldeelarve täitmisele heakskiidu andmist käsitleva otsuse lahutamatu osa, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu

95

 

 

2014/825/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. november 2014, milles sätestatakse Euroopa maaelu arengu võrgustiku ja Euroopa innovatsioonipartnerluse võrgustiku organisatsiooniline struktuur ja tegevuseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2008/168/EÜ

98

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top