EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:330:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 330, 15. november 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 330

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
15. november 2014


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/95/EL, 22. oktoober 2014, millega muudetakse direktiivi 2013/34/EL seoses mitmekesisust käsitleva teabe ja muu kui finantsteabe avalikustamisega teatavate suurettevõtjate ja kontsernide poolt ( 1 )

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/793/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. november 2014, Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes) liidu nimel sõlmimise kohta

10

 

 

Euroopa Liidu ja Prantsuse Vabariigi vaheline leping, millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes

12

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1221/2014, 10. november 2014, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2015. aastaks ning muudetakse määruseid (EL) nr 43/2014 ja (EL) nr 1180/2013

16

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1222/2014, 8. oktoober 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate kindlaksmääramise metoodikat ja määratakse kindlaks globaalsete süsteemselt oluliste ettevõtjate alakategooriad ( 1 )

27

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1223/2014, 14. novembril 2014, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93 seoses seestöötlemise protseduuri lihtsustatud lõpetamisega ( 1 )

37

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1224/2014, 14. november 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

38

 

 

OTSUSED

 

 

2014/794/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. november 2014, millega määratakse kindlaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Korea Vabariigi vahelise vabakaubanduslepingu kultuurikoostöö protokolliga moodustatud kultuurikoostöö komitees Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht seoses 15 vahekohtunikust koosneva nimekirja koostamisega

40

 

 

2014/795/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 7. november 2014, millega pikendatakse rakendusotsuse 2011/335/EL (mille kohaselt lubatakse Leedu Vabariigil kohaldada meedet, millega antakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287) kohaldamisaega

44

 

 

2014/796/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 7. november 2014, mille kohaselt lubatakse Läti Vabariigil kohaldada meedet, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 287

46

 

 

2014/797/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 7. november 2014, millega lubatakse Eesti Vabariigil kehtestada meede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a

48

 

 

2014/798/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. november 2014, millega muudetakse nõukogu direktiivi 64/432/EMÜ F lisa seoses veiste ja sigade liidusisese kaubanduse puhul kasutatava veterinaarsertifikaadi näidise vormiga ning kodusigade liidusiseses kaubanduses Trichinella puhul kehtivate täiendavate tervisenõuetega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 8336 all)  ( 1 )

50

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2014/799/EL

 

*

AKV-ELi suursaadikute komitee otsus nr 4/2014 23. oktoober 2014, ettevõtluse arenduskeskuse (EAK) juhatusele antavate ülesannete kohta

61

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top