EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:309:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 309, 30. oktoober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 309

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
30. oktoober 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1151/2014, 4. juuni 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad asutamisõiguse ja teenuste osutamise vabaduse kasutamise puhul esitatavat teavet ( 1 )

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1152/2014, 4. juuni 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad asjakohaste krediidiriskipositsioonide geograafilise asukoha kindlakstegemist krediidiasutuse- või investeerimisühingupõhise vastutsüklilise kapitalipuhvri määrade arvutamiseks ( 1 )

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1153/2014, 29. oktoober 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 198/2006 seoses kogutavate andmete, valimi moodustamise ning täpsuse ja kvaliteedi nõuetega ( 1 )

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1154/2014, 29. oktoober 2014, millega keeldutakse lubamast toidu kohta teatavate tervisealaste väidete, välja arvatud haigestumise riski vähendamisele ning laste arengule ja tervisele viitavate väidete esitamist ( 1 )

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1155/2014, 29. oktoober 2014, millega parandatakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 564/2013 (Euroopa Kemikaaliametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 (milles käsitletakse biotsiidide turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist) kohaselt makstavate tasude kohta) rootsikeelset versiooni ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1156/2014, 29. oktoober 2014, millega parandatakse komisjoni määruse (EÜ) nr 1135/2009 (millega kehtestatakse eritingimused Hiinast pärit või sealt saadetud toodete suhtes ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/798/EÜ) sloveenikeelset versiooni ( 1 )

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1157/2014, 29. oktoober 2014, millega parandatakse määruse (EÜ) nr 141/2007 (mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 183/2005 kohast tunnustamise nõuet söödakäitlemisettevõtete suhtes, mis toodavad või turustavad kategooria „koktsidiostaatikumid ja histomonostaatikumid” alla kuuluvaid söödalisandeid) sloveenikeelset versiooni ( 1 )

30

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1158/2014, 29. oktoober 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

32

 

 

OTSUSED

 

 

2014/747/EL

 

*

Nõukogu otsus, 28. oktoober 2014, Regioonide Komitee Taani liikme ja Taani asendusliikme ametisse nimetamise kohta

34

 

 

2014/748/EL

 

*

Komisjoni otsus, 28. oktoober 2014, meetme kohta, mida Saksamaa on võtnud vastavalt nõukogu direktiivi 89/686/EMÜ artiklile 7, millega keelatakse FHA, FHB ja FSmS tüüpi tuletõrjujate turvarakmete turulelaskmine (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7757 all)

35

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. aasta direktiivi 2014/49/EL (hoiuste tagamise skeemide kohta) parandus ( ELT L 173, 12.6.2014 )

37

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top