EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:297:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 297, 15. oktoober 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 297

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
15. oktoober 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1078/2014, 7. august 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 649/2012 (ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta) I lisa ( 1 )

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1079/2014, 14. oktoober 2014, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2015. eelarveaastaks

7

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1080/2014, 14. oktoober 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

OTSUSED

 

 

2014/714/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. oktoober 2014, jätta Euroopa Liidu Teatajast välja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1025/2012 alusel esitatud viide ühtlustatud standardile EN 1384:2012 „Ratsutamiskiivrid” (teatavaks tehtud numbri C(2014) 7236 all)

11

 

 

2014/715/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. oktoober 2014, millega määratakse kindlaks üks kolmas riik, keda komisjon peab koostööd mittetegevaks kolmandaks riigiks vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1005/2008, millega luuakse ühenduse süsteem ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks

13

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

*

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Euroopa Majanduskomisjoni (UNECE) eeskiri nr 60 – Ühtsed sätted, milles käsitletakse kaherattaliste mootorrataste ja mopeedide tüübikinnitust seoses juhi käitatavate juhtseadistega, kaasa arvatud juhtseadiste, märgulampide ja indikaatorite tähistus

23

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 20. jaanuari 2014. aasta rakendusotsuse 2014/24/ÜVJP (millega rakendatakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid) parandused ( ELT L 16, 21.1.2014 )

41

 

*

Komisjoni 24. juuni 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 699/2014 (üldsusele kaugmüügis ravimeid pakkuva isiku tuvastamiseks kasutatava ühise logo kujunduse ning logo ehtsuse tagamisega seotud tehniliste, elektrooniliste ja krüptograafiliste nõuete kohta) parandus ( ELT L 184, 25.6.2014 )

41

 

*

Ühelt poolt Euroopa Liidu Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vaheline assotsieerimisleping – parandused ( ELT L 261, 30.8.2014 )

42

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top