Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:217:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 217, 23. juuli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 217

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
23. juuli 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 790/2014, 22. juuli 2014, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 2580/2001 (teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangute kohta terrorismivastaseks võitluseks) artikli 2 lõiget 3 ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) nr 125/2014

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 791/2014, 22. juuli 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1210/2003, mis käsitleb teatavaid spetsiifilisi piiranguid majandus- ja finantssuhetes Iraagiga

5

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 792/2014, 22. juuli 2014, millega rakendatakse määruse (EL) nr 204/2011 (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas) artikli 16 lõiget 2

9

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 793/2014, 22. juuli 2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 36/2012, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Süürias

10

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 794/2014, 22. juuli 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

13

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 795/2014, 3. juuli 2014, süsteemselt oluliste maksesüsteemide järelevaatamise kohta (EKP/2014/28)

16

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/482/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega muudetakse otsust 2012/392/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu ÜJKP missiooni Nigeris (EUCAP Sahel Niger)

31

 

*

Nõukogu otsus 2014/483/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega ajakohastatakse ja muudetakse loetelu isikutest, rühmitustest ja üksustest, kelle suhtes kohaldatakse ühise seisukoha 2001/931/ÜVJP (terrorismivastaste erimeetmete rakendamise kohta) artikleid 2, 3 ja 4, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2014/72/ÜVJP

35

 

*

Nõukogu otsus 2014/484/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega muudetakse ühist seisukohta 2003/495/ÜVJP, mis käsitleb Iraaki

38

 

*

Nõukogu otsus 2014/485/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega muudetakse otsust 2012/389/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu missiooni piirkondlike merendusalaste võimete tugevdamiseks Aafrika Sarve piirkonnas (EUCAP NESTOR)

39

 

*

Nõukogu otsus 2014/486/ÜVJP, 22. juuli 2014, mis käsitleb Euroopa Liidu nõuandemissiooni Ukraina tsiviiljulgeoleku sektori reformiks (EUAM Ukraine)

42

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2014/487/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega rakendatakse otsust 2011/137/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas

48

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2014/488/ÜVJP, 22. juuli 2014, millega rakendatakse otsust 2013/255/ÜVJP, mis käsitleb Süüria vastu suunatud piiravaid meetmeid

49

 

 

2014/489/EL

 

*

Komisjoni otsus, 19. juuni 2013, riigiabi SA.28599 (C 23/10 (ex NN 36/10, ex CP 163/09)) kohta, mida Hispaania Kuningriik andis maapealse digitaaltelevisiooni kasutuselevõtuks äärealadel ja vähem linnastunud piirkondades (väljaspool Castilla-La Manchat) (teatavaks tehtud numbri K(2013) 3204 all)  ( 1 )

52

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2014/490/EL

 

*

Euroopa — Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni ühiskomitee otsus nr 2, 21. mai 2014, seoses Moldova Vabariigi taotlusega ühineda Euroopa — Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooniga

88

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top