EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:209:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 209, 16. juuli 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 209

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
16. juuli 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 763/2014, 11. juuli 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaldamise eeskirjad seoses teavitamis- ja avalikustamismeetmete tehnilise kirjeldusega ning liidu embleemi loomise juhistega

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 764/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 765/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 766/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 767/2014, 11. juuli 2014, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 768/2014, 11. juuli 2014, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

14

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 769/2014, 11. juuli 2014, millega Hispaania lipu all sõitvatel laevadel keelatakse põhjaatlandi süsika püük VI püügipiirkonnas ning Vb, XII ja XIV püügipiirkonna liidu ja rahvusvahelistes vetes

16

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 770/2014, 11. juuli 2014, millega keelatakse Iirimaa lipu all sõitvatel laevadel põhjaatlandi hõbekala püük III ja IV püügipiirkonna ELi vetes

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 771/2014, 14. juuli 2014, milles sätestatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 508/2014 (Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) eeskirjad rakenduskavade näidise, teatavate kalapüügi- ja vesiviljelustoodete püüdmisel, kasvatamisel, töötlemisel ja turustamisel äärepoolseimate piirkondade käitajatel tekkinud lisakulude hüvitamise kavade struktuuri, finantsandmete edastamise näidise, eelhindamise aruannete sisu ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames esitatavate hindamiskavade miinimumnõuete kohta

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 772/2014, 14. juuli 2014, millega sätestatakse eeskirjad selle riigiabi osatähtsuse kohta, mida kohaldatakse teatavate toimingute abikõlblike kogukulude suhtes, mida rahastatakse Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 773/2014, 15. juuli 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 774/2014, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud, mida kohaldatakse alates 16. juulist 2014

51

 

 

OTSUSED

 

 

2014/462/EL

 

*

Nõukogu otsus, 8. juuli 2014, Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fondi juhatuse Ungari liikmete ja asendusliikmete ametisse nimetamise kohta

54

 

 

2014/463/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 14. juuli 2014, millega lubatakse mikrovetikatest Schizochytrium sp. saadud õli lasta turule toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2003/427/EÜ ja 2009/778/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2014) 4670 all)

55

 

 

2014/464/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 15. juuli 2014, millega määratakse kindlaks liidu prioriteedid õigusnormide täitmise tagamise ja kontrollipoliitika valdkonnas Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi raames

59

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top