Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:174:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 174, 13. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 174

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
13. juuni 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/347/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. veebruar 2014, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelist raamlepingut Armeenia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) sõlmimise kohta

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Armeenia Vabariigi vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Armeenia Vabariigi vahelist raamlepingut Armeenia Vabariigi liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 622/2014, 14. veebruar 2014, millega tehakse innovatiivsete ravimite algatuse 2. ühisettevõttele erand Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ( 1 )

7

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 623/2014, 14. veebruar 2014, biotoorainel põhinevate tööstusharude ühisettevõtte suhtes erandi kehtestamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ( 1 )

12

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 624/2014, 14. veebruar 2014, ühisettevõtte Clean Sky 2 suhtes erandi kehtestamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ( 1 )

14

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 625/2014, 13. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse ülekantud krediidiriskist tulenevate riskipositsioonidega seoses investoritele, sponsoritele, algsetele laenuandjatele ja väärtpaberistamise tehingu algatanud krediidiasutustele ja investeerimisühingutele esitatavaid nõudeid ( 1 )

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 626/2014, 10. juuni 2014, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa

26

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 627/2014, 12. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 582/2011, et kohandada seda pardadiagnostikasüsteemi tahkete osakeste seire osas tehnika arenguga ( 1 )

28

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 628/2014, 12. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 341/2007 seoses Hiinast pärit küüslaugu imporditariifikvootidega

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 629/2014, 12. juuni 2014, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine metüülnonüülketooni heakskiitmise tingimustega ( 1 )

33

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 630/2014, 12. juuni 2014, millega muudetakse 215. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

35

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 631/2014, 12. juuni 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

38

 

 

OTSUSED

 

 

2014/348/EL

 

*

Nõukogu otsus, 5. juuni 2014, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel EMP ühiskomitees võetav seisukoht seoses EMP lepingu protokolli nr 31 (koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust) muutmisega

40

 

*

Nõukogu otsus 2014/349/ÜVJP, 12. juuni 2014, millega muudetakse ühismeedet 2008/124/ÜVJP Euroopa Liidu õigusriigimissiooni kohta Kosovos (EULEX KOSOVO)

42

 

 

2014/350/EL

 

*

Komisjoni otsus, 5. juuni 2014, millega kehtestatakse tekstiiltoodetele ELi ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3677 all)  ( 1 )

45

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määruse (EÜ)nr 1250/2009 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 73/2009, millegakehtestatakse ühise põllumajanduspoliitika raames põllumajandustootjatesuhtes kohaldatavate otsetoetuskavade ühiseeskirjad ja teatavadtoetuskavad põllumajandustootjate jaoks) parandus ( ELT L338, 19.12.2009 )

84

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top