EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:168:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 168, 7. juuni 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 168

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
7. juuni 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/334/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. mai 2014, protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 607/2014, 19. mai 2014, kalapüügivõimaluste jaotamise kohta vastavalt protokollile, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ning São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

27

 

*

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 608/2014, 26. mai 2014, millega kehtestatakse Euroopa Liidu omavahendite süsteemi rakendusmeetmed

29

 

*

Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 609/2014, 26. mai 2014, meetodite ja menetluse kohta, millega tehakse kättesaadavaks traditsioonilised, käibemaksupõhised ja kogurahvatulul põhinevad omavahendid, ning muude sularahavajaduste rahuldamiseks vajalike meetmete kohta (uuesti sõnastatud)

39

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 610/2014, 14. veebruar 2014, ühisettevõtte ECSEL suhtes erandi kehtestamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 1290/2013, millega kehtestatakse teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi „Horisont 2020” aastateks 2014–2020 osalemis- ja levitamiseeskirjad ( 1 )

53

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 611/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013 oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate programmide osas

55

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 612/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1308/2013, muutes komisjoni määrust (EÜ) nr 555/2008 seoses veinisektori riiklike toetusprogrammide raames võetavate uute meetmetega

62

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 613/2014, 3. juuni 2014, millega kiidetakse heaks väike muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Pagnotta del Dittaino (KPN)]

68

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 614/2014, 6. juuni 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 555/2008 veinisektori teatavate toetusmeetmete kohaldamise osas

73

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 615/2014, 6. juuni 2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1306/2013 ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1308/2013 rakendussätted seoses oliiviõli ja lauaoliivide sektorit toetavate tööprogrammidega

95

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 616/2014, 6. juuni 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

103

 

 

OTSUSED

 

 

2014/335/EL, Euratom

 

*

Nõukogu otsus, 26. mai 2014, Euroopa Liidu omavahendite süsteemi kohta

105

 

 

2014/336/EL

 

*

Komisjoni otsus, 5. juuni 2014, millega muudetakse otsuseid 2006/799/EÜ, 2007/64/EÜ, 2009/300/EÜ, 2009/894/EÜ, 2011/330/EL, 2011/331/EL ja 2011/337/EL, et pikendada teatavatele toodetele ühenduse ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumide kehtivust (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3674 all)  ( 1 )

112

 

 

2014/337/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 5. juuni 2014, hoiuste, jääkide ja ülemääraste reservide tasustamise kohta (EKP/2014/23)

115

 

 

2014/338/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 5. juuni 2014, millega muudetakse otsust EKP/2010/23 eurot rahaühikuna kasutavate liikmesriikide keskpankade emissioonitulu jaotuse kohta (EKP/2014/24)

117

 

 

SUUNISED

 

 

2014/339/EL

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 5. juuni 2014, millega muudetakse suunist EKP/2014/9 varade ja kohustustega seotud riigi tehingute juhtimise kohta riikide keskpankade poolt (EKP/2014/22)

118

 

 

2014/340/EL

 

*

Euroopa Keskpanga suunis, 5. juuni 2014, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (EKP/2014/25)

120

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 8. jaanuari 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 12/2014 (millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Salinātā rudzu rupjmaize (GTT)]) parandus ( ELT L 4, 9.1.2014 )

122

 

*

Parandused Komisjoni 18. detsembri 2013. aasta rakendusotsuse 2013/784/EL (millega muudetakse tapmiseks, nuumamiseks ja aretamiseks ette nähtud lammaste ja kitsede liidusisese kaubanduse veterinaarsertifikaatide I, II ja III näidist, mis on sätestatud nõukogu direktiivi 91/68/EMÜ E lisas) parandus ( ELT L 346, 20.12.2013 )

123

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top