EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:157:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 157, 27. mai 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 157

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
27. mai 2014


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/66/EL, 15. mai 2014, kolmandate riikide kodanike liikmesriiki sisenemise ja seal elamise tingimuste kohta ettevõtjasisese üleviimise korral

1

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 565/2014/EL, 15. mai 2014, millega kehtestatakse välispiiridel isikute kontrollimise lihtsustatud kord, mille alusel Bulgaaria, Horvaatia, Küpros ja Rumeenia tunnustavad ühepoolselt teatavaid dokumente võrdväärsena oma riigi viisadega, mille nad on välja andnud oma territooriumilt läbisõiduks või kuni 90-päevaseks kavatsetavaks viibimiseks oma territooriumil mis tahes 180-päevase perioodi jooksul, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsused nr 895/2006/EÜ ja nr 582/2008/EÜ

23

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/300/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. juuli 2013, Euroopa Liidu ja Sri Lanka Demokraatliku Sotsialistliku Vabariigi valitsuse vahelise teatavaid lennundusküsimusi käsitleva lepingu sõlmimise kohta

31

 

 

2014/301/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. mai 2014, Euroopa Liidu ja Norra Kuningriigi vahelise lepingu, mis käsitleb Norra Kuningriigi Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiametis osalemise üksikasju, sõlmimise kohta

33

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 566/2014, 26. mai 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 617/2007 seoses 10. EAFi ja 11. EAFi vahelise üleminekuperioodi kohaldamisega kuni 11. EAFi sisekokkuleppe jõustumiseni

35

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 567/2014, 26. mai 2014, millega muudetakse 18. veebruari 2008. aasta määrust (EÜ) nr 215/2008 (mis käsitleb 10. Euroopa Arengufondi suhtes kohaldatavat finantsmäärust) seoses 10. ja 11. Euroopa Arengufondi vahelise üleminekuperioodi kohaldamisega kuni 11. Euroopa Arengufondi sisekokkuleppe jõustumiseni

52

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 568/2014, 18. veebruar 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 305/2011 V lisa seoses ehitustoodete toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimisega

76

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 569/2014, 23. mai 2014, millega muudetakse nõukogu rakendusmäärust (EL) nr 1389/2011 ja kehtestatakse pärast nõukogu määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 4 kohast uut eksportijat käsitlevat läbivaatamist Hiina Rahvavabariigist pärit trikloroisotsüanuurhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks

80

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 570/2014, 26. mai 2014, teatavate Indiast, Indoneesiast ja Malaisiast pärit rasvalkoholide ja nende segude importi käsitleva dumpinguvastase uurimise osalise taasalustamise lõpetamise kohta

85

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 571/2014, 26. mai 2014, millega kiidetakse kooskõlas taimekaitsevahendite turulelaskmist käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 heaks toimeaine ipkonasool ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa ( 1 )

96

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 572/2014, 26. mai 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

101

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top