EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:148:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 148, 20. mai 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 148

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
20. mai 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 522/2014, 11. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 1301/2013 seoses üksikasjalike eeskirjadega Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatavate uuenduslike meetmete valiku ja haldamise põhimõtete kohta säästva linnaarengu valdkonnas

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 523/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratletakse krediidiasutuse või investeerimisühingu pandikirjade väärtuse ja varade väärtuse vaheline tihe seos ( 1 )

4

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 524/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles sätestatakse päritolu- ja vastuvõtvate liikmesriikide pädevate asutuste poolt üksteisele esitatav teave ( 1 )

6

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 525/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse turu määratlust ( 1 )

15

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 526/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad marginaali asendaja ja piiratud väiksemate portfellide kindlaksmääramist krediidiväärtuse korrigeerimise riski puhul ( 1 )

17

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 527/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega määratakse kindlaks instrumentide liigid, mis adekvaatselt kajastavad krediidiasutuse või investeerimisühingu krediidikvaliteeti pikemas perspektiivis ning on asjakohased kasutamiseks muutuvtasu maksmisel ( 1 )

21

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 528/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, milles käsitletakse optsioonide muid riske kui deltarisk tururiski standardmeetodi puhul ( 1 )

29

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 529/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 575/2013 seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mille kohaselt hinnatakse sisereitingute meetodi ja täiustatud mõõtmismudelil põhineva meetodi laienduste ja muudatuste olulisust ( 1 )

36

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 530/2014, 12. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) nr 2013/36/EL seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, millega täpsustatakse olulised riskipositsioonid ja künnised kauplemisportfelli eririski sisemeetodite puhul ( 1 )

50

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 531/2014, 12. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 211/2011 (kodanikualgatuse kohta) I lisa

52

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 532/2014, 13. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks

54

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 533/2014, 19. mai 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

70

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/69/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses plii kasutamisega erandina selliste kondensaatorite keraamilistes dielektrikutes, mille nimipinge on väiksem kui 125 V (vahelduvpinge) või 250 V (alalispinge) ja mida kasutatakse tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes ( 1 )

72

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/70/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga pliid sisaldavate mikrokanalplaatide osas ( 1 )

74

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/71/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses suure pindalaga 3D-kihtkiipelementide ühel küljel kasutatavate pliid sisaldavate joodiste puhul tehtava erandiga ( 1 )

76

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/72/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist selliste elektri- ja elektroonikakomponentide joodistes ja ühenduste pinnakatetes ning selliste trükkplaatide pinnakatetes, mida kasutatakse süütemoodulites ja muudes mootorite elektrilistes ja elektroonilistes juhtsüsteemides ( 1 )

78

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/73/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses juhtivuse mõõtmisel kasutatavate platineeritud plaatinaelektroodide pliisisalduse osas tehtava erandiga ( 1 )

80

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/74/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb plii kasutamist muudes kui „C-pressi” tüüpi painduvate klemmidega ühendussüsteemides tööstuslike seire- ja kontrolliseadmete jaoks ( 1 )

82

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/75/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL IV lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist enne 22. juulit 2017 turule lastud tööstuslikes seire- ja kontrolliseadmetes kasutatavates taustvalgusega vedelkristallekraanide külmkatood-luminofoorlampides koguses mitte üle 5 mg lambi kohta ( 1 )

84

 

*

Komisjoni delegeeritud direktiiv 2014/76/EL, 13. märts 2014, millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/65/EL III lisa seoses erandiga, mis käsitleb elavhõbeda kasutamist käsitsi valmistatud valguslahendustorudes, mida kasutatakse siltide, dekoratiivse või arhitektuurse ja erivalgustuse ning valguskunsti puhul ( 1 )

86

 

 

OTSUSED

 

 

2014/291/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 16. mai 2014, millega lubatakse Madalmaade taotletud erand vastavalt nõukogu direktiivile 91/676/EMÜ veekogude kaitsmise kohta põllumajandusest lähtuva nitraadireostuse eest (teatavaks tehtud numbri C(2014) 3103 all)

88

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2014/292/EL

 

*

ELi-Šveitsi ühiskomitee otsus nr 2/2014, 13. mai 2014, millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelises lepingus sisalduvat, mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid käsitlevat protokolli nr 3

95

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top