EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:128:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 128, 30. aprill 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 128

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
30. aprill 2014


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/50/EL, 16. aprill 2014, mis käsitleb miinimumnõudeid liikmesriikidevahelise töötajate liikuvuse suurendamiseks täiendavate pensioniõiguste omandamise ja säilitamise parandamise teel ( 1 )

1

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/54/EL, 16. aprill 2014, meetmete kohta, mis lihtsustavad töötajate vaba liikumise raames töötajatele antud õiguste kasutamist ( 1 )

8

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/239/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise lepingu sõlmimise kohta

15

 

 

Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline riigis ebaseaduslikult elavate isikute tagasivõtmise Leping

17

 

 

2014/240/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide valitsuse vahelise teadus- ja tehnoloogiakoostöö lepingu pikendamise kohta

43

 

 

2014/241/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, milles käsitletakse liikmesriikide poolt laevade ohutut ja keskkonnahoidlikku ringlussevõttu käsitleva 2009. aasta Hongkongi konventsiooni ratifitseerimist või sellega ühinemist Euroopa Liidu huvides

45

 

 

2014/242/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vahelise viisade väljastamise lihtsustamise lepingu sõlmimise kohta

47

 

 

Euroopa Liidu ja Aserbaidžaani Vabariigi vaheline viisade väljastamise lihtsustamise leping

49

 

 

2014/243/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, tingimusjuurdepääsul põhinevate või seda sisaldavate teenuste õiguskaitse Euroopa konventsiooni Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta

61

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 436/2014, 23. aprill 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Piranska sol (KPN)]

62

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 437/2014, 29. aprill 2014, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine 4,5-dikloro-2-oktüül-2H-isotiasool-3-ooni kasutamine tooteliiki 21 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

64

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 438/2014, 29. aprill 2014, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine tsüprokonasooli kasutamine tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides ( 1 )

68

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 439/2014, 29. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 250/2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 295/2008 ettevõtluse struktuurstatistika kohta seoses näitajate määratluste ja andmete edastamise tehnilise vorminguga ( 1 )

72

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 440/2014, 29. aprill 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

79

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top