Help Print this page 

Document L:2014:111:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 111, 15. aprill 2014

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

Euroopa Liidu

Teataja

L 111

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
15. aprill 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teade ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöö lepingu jõustumise kohta

1

 

 

2014/210/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigi vahelise poliitilise dialoogi ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta seoses selle artikli 49 lõikega 3

2

 

 

2014/211/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, ühelt pooltEuroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Costa Rica,El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja Panama Vabariigivahelise poliitilise dialoogi ja koostöölepingu Euroopa Liidu nimelsõlmimise kohta, välja arvatud selle artikli 49 lõike 3 osas

4

 

 

Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning teiselt pooltCosta Rica, El Salvadori, Guatemala, Hondurase, Nicaragua ja PanamaVabariigi vaheline poliitilise dialoogi ja koostöö leping

6

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 380/2014, 14. aprill 2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 1284/2009, millega kehtestatakse teatavad piiravad meetmed Guinea Vabariigi suhtes

29

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 381/2014, 14. aprill 2014, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

33

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 382/2014, 7. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/71/EÜ seoses regulatiivsete tehniliste standarditega prospekti lisade avaldamise kohta ( 1 )

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 383/2014, 2. aprill 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Beurre de Bresse (KPN)]

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 384/2014, 3. aprill 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Crème de Bresse (KPN)]

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 385/2014, 3. aprill 2014, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Elbe-Saale Hopfen (KGT)]

44

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 386/2014, 14. aprill 2014, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

46

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 387/2014, 14. aprill 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

48

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Nõukogu direktiiv 2014/48/EL, 24. märts 2014, millega muudetakse direktiivi 2003/48/EÜ hoiuste intresside maksustamise kohta

50

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/212/ÜVJP, 14. aprill 2014, millega muudetakse otsust 2013/183/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

79

 

*

Nõukogu otsus 2014/213/ÜVJP, 14. aprill 2014, millega muudetakse otsust 2010/638/ÜVJP Guinea Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta

83

 

*

Nõukogu otsus 2014/214/ÜVJP, 14. aprill 2014, millega muudetakse otsust 2013/184/ÜVJP, mis käsitleb Myanmari/Birma vastu suunatud piiravaid meetmeid

84

 

 

2014/215/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. aprill 2014, Ukrainale makromajandusliku finantsabi andmise kohta

85

 

*

Nõukogu rakendusotsus 2014/216/ÜVJP, 14. aprill 2014, millega rakendatakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas

91

 

 

2014/217/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. aprill 2014, liidu rahalise toetuse kohta seoses Bulgaarias 2013. aastal ning Kreekas 2013. ja 2014. aastal lammaste rõugete vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 2334 all)

94

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 10. aprilli 2014. aasta rakendusmääruse (EL) nr 368/2014 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 474/2006, millega kehtestatakse ühenduse nimekiri lennuettevõtjatest, kelle suhtes kohaldatakse ühenduse piires tegevuskeeldu) parandus ( ELT L 108, 11.4.2014 )

96

 

*

Euroopa Liidu 2014. aasta üldeelarve lõplik vastuvõtmine — parandused ( ELT L 51, 20.2.2014 )

96

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top