Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:095:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 095, 29. märts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.095.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 95

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
29. märts 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 322/2014, 28. märts 2014, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (1)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 323/2014, 28. märts 2014, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I ja II lisa (1)

12

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 324/2014, 28. märts 2014, millega võetakse vastu sealihaturu erakorralised toetusmeetmed Poolas

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 325/2014, 28. märts 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

27

 

 

OTSUSED

 

 

2014/173/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus BiH/21/2014, 18. märts 2014, Bosnias ja Hertsegoviinas toimuva Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni ELi operatsiooni ülema nimetamise kohta ning otsuse BiH/17/2011 kehtetuks tunnistamise kohta

29

 

 

2014/174/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus EUTM MALI/1/2014, 18. märts 2014, Mali relvajõudude väljaõppe toetamiseks läbiviidava Euroopa Liidu sõjalise missiooni (EUTM Mali) ELi missiooni ülema nimetamise ning otsuse EUTM MALI/1/2013 kehtetuks tunnistamise kohta

30

 

 

2014/175/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, millega muudetakse otsust 2007/777/EÜ seoses kodulindude, sh tehistingimustes peetavate ja looduslike uluklindude värskest lihast valmistatud lihatoodete ning töödeldud magude, põite ja soolte impordiga (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1904 all)  (1)

31

 

 

2014/176/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, milles käsitletakse liidu rahalist toetust koordineeritud kontrollikava jaoks, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toiduainete turustamisel (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1912 all)

39

 

 

2014/177/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, millega muudetakse otsuse 2003/467/EÜ II lisa seoses Leedu ametlikult brutselloosivabaks kuulutamisega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1940 all)  (1)

45

 

 

2014/178/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. märts 2014, loomatervishoiualaste tõrjemeetmete kohta seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1979 all)  (1)

47

 

 

2014/179/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 22. jaanuar 2014, millega muudetakse otsust EKP/2004/2, millega võetakse vastu Euroopa Keskpanga kodukord (EKP/2014/1)

56

 

 

SOOVITUSED

 

 

2014/180/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 27. märts 2014, teise kooskõlastatud kontrollikava kohta, mille eesmärk on teha kindlaks pettuste levik teatavate toitude turustamisel (1)

64

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 17. märtsi 2014. aasta rakendusotsuse (millega muudetakse otsust 2011/130/EL, millega kehtestatakse pädevate asutuste poolt elektrooniliselt allkirjastatud dokumentide piiriülese töötlemise miinimumnõuded vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2006/123/EÜ teenuste kohta siseturul) parandus (ELT L 80, 19.3.2014)

69

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top