Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:087:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 087, 22. märts 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.087.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 87

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
22. märts 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 288/2014, 25. veebruar 2014, millega sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 (millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta) kohaselt eeskirjad, mis käsitlevad majanduskasvu ja tööhõivesse investeerimise eesmärgi alla kuuluvate rakenduskavade näidist, ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1299/2013 (erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil) kohaselt eeskirjad, milles käsitletakse Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi alla kuuluvate koostööprogrammide näidist

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 289/2014, 21. märts 2014, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja V lisa seoses foraamsulfurooni, asiimsulfurooni, jodosulfurooni, oksasulfurooni, mesosulfurooni, flasasulfurooni, imasosulfurooni, propamokarbi, bifenasaadi, kloroprofaami ja tiobenkarbi jääkide piirnormidega teatavates toodetes või nende pinnal (1)

49

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 290/2014, 21. märts 2014, milles käsitletakse loa andmist Talaromyces versatilis sp. nov. IMI CC 378536 abil saadud endo-1,4-β-ksülanaasi ja endo-1,3(4)-β-glükanaasi valmistise kasutamiseks kodulindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade puhul ning millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 1259/2004, (EÜ) nr 943/2005, (EÜ) nr 1206/2005 ja (EÜ) nr 322/2009 (loa omanik Adisseo France SAS) (1)

84

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 291/2014, 21. märts 2014, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1289/2004 seoses söödalisandi dekokvinaat kasutamise keeluaja ja jääkide piirnormidega (1)

87

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 292/2014, 21. märts 2014, mis käsitleb Trichoderma reesei’st (CBS 126897) saadud 6-fütaasi valmistise kasutamise lubamist kodulindude, võõrutatud põrsaste, nuumsigade ja emiste söödalisandina (loa omanik ROAL Oy) (1)

90

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 293/2014, 21. märts 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

93

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2014/157/ÜVJP, 20. märts 2014, millega muudetakse otsust 2011/173/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Bosnias ja Hertsegoviinas

95

 

 

2014/158/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. märts 2014, millega muudetakse otsust 2006/594/EÜ seoses Euroopa Sotsiaalfondist teatavatele liikmesriikidele lähenemiseesmärgi raames eraldatavate täiendavate vahenditega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1707 all)

96

 

 

2014/159/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. märts 2014, millega muudetakse otsust 2006/593/EÜ seoses Euroopa Sotsiaalfondist teatavatele liikmesriikidele piirkondliku konkurentsivõime ja tööhõive eesmärgi raames eraldatavate täiendavate vahenditega (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1708 all)

101

 

 

2014/160/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. märts 2014, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu otsuse 95/408/EÜ alusel vastuvõetud loetelud kolmandate riikide ettevõtjate kohta, kellelt liikmesriigid lubavad importida teatavaid loomset päritolu tooteid (teatavaks tehtud numbri C(2014) 1742 all)  (1)

104

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top