EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2014:008:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 008, 11. jaanuar 2014


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2014.008.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 8

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

57. köide
11. jaanuar 2014


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2014/7/EL

 

*

Nõukogu otsus, 5. detsember 2013, ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokolli (milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta) liidu nimel allakirjutamise ja ajutise kohaldamise kohta

1

 

 

Ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ja teiselt poolt Gruusia vahelise partnerlus- ja koostöölepingu protokoll, milles käsitletakse Euroopa Liidu ja Gruusia vahelist raamlepingut Gruusia liidu programmides osalemise üldpõhimõtete kohta

3

 

*

Euroopa Liidu teade San Marino Vabariigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja San Marino Vabariigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

7

 

*

Euroopa Liidu teade Liechtensteini Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

8

 

*

Euroopa Liidu teade Monaco Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

9

 

*

Euroopa Liidu teade Andorra Vürstiriigile Bulgaaria ja Rumeenia ühinemise tõttu 1. jaanuaril 2007 ja Horvaatia ühinemise tõttu 1. juulil 2013 Euroopa Ühenduse ja Andorra Vürstiriigi vahelise lepingu (millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ (hoiuste intresside maksustamise kohta) sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed) I lisas tehtava tehnilise muudatuse kohta

10

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 16/2014, 9. jaanuar 2014, millega muudetakse 209. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 17/2014, 10. jaanuar 2014, millega kehtestatakse standardvorm käibemaksupettuste vastase kiirreageerimismehhanismi alusel võetud erimeetmest teavitamiseks

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 18/2014, 10. jaanuar 2014, millega registreeritakse garanteeritud traditsiooniliste toodete registris nimetus [Žemaitiškas kastinys (GTT)]

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 19/2014, 10. jaanuar 2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa seoses toimeainega kloroform ( 1 )

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 20/2014, 10. jaanuar 2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine butafosfaani osas ( 1 )

20

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 21/2014, 10. jaanuar 2014, millega 210. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

22

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 22/2014, 10. jaanuar 2014, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 23/2014, 10. jaanuar 2014, millega kehtestatakse ajavahemikul 6. kuni 7. jaanuarini 2014 Tuneesia tariifikvoodi raames oliiviõli kohta esitatud impordilitsentsitaotluste suhtes kohaldatav jaotuskoefitsient ja peatatakse 2014. aasta jaanuari impordilitsentside väljaandmine

26

 

 

OTSUSED

 

 

2014/8/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 10. oktoober 2013, millega muudetakse otsust 2010/372/EL kontrollitavate ainete kasutamise kohta tootmise abiainetena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 artikli 8 lõikega 4 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 6517 all)

27

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (Euratom) nr 1369/2013 (liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammile Leedus ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1990/2006) parandused ( ELT L 346, 20.12.2013 )

30

 

*

Nõukogu 13. detsembri 2013. aasta määruse (Euratom) nr 1368/2013 (liidu toetuse kohta tuumarajatiste dekomisjoneerimise abiprogrammidele Bulgaarias ja Slovakkias ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (Euratom) nr 549/2007 ja (Euratom) nr 647/2010) parandused ( ELT L 346, 20.12.2013 )

31

 

*

Komisjoni 1. märtsi 2013. aasta otsuse 2013/114/EL (millega kehtestatakse liikmesriikidele suunised eri tööpõhimõttega soojuspumpadest taastuvenergiast saadava energia arvutamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/28/EÜ artiklile 5) parandused ( ELT L 62, 6.3.2013 )

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top