Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:349:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 349, 21. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.349.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 349

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
21. detsember 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2013/785/EL

 

*

Nõukogu otsus, 16. detsember 2013, Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelises kalandusalases partnerluslepingus sätestatud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel sõlmimise kohta

1

 

 

2013/786/EL

 

*

Nõukogu otsus, 16. detsember 2013, Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta

4

 

 

Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vaheline protokoll, millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus

5

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1389/2013, 16. detsember 2013, millega muudetakse nõukogu määrust (EL) nr 1258/2012 kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Madagaskari Vabariigi vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel

24

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1390/2013, 16. detsember 2013, kalapüügivõimaluste jaotamise kohta Euroopa Liidu ja Komoori Liidu vahelise protokolli (millega määratakse kindlaks lepinguosaliste vahelise kehtiva kalandusalase partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) alusel

26

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1391/2013, 14. oktoober 2013, millega muudetakse seoses ELi ühishuviprojektide loendiga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 347/2013 üleeuroopalise energiataristu suuniste kohta

28

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1392/2013, 13. detsember 2013, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel hariliku makrelli püük IIIa ja IV püügipiirkonnas, IIa, IIIb ja IIIc püügipiirkonna ning alarajoonide 22–32 ELi vetes

44

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1393/2013, 13. detsember 2013, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük V püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes ning XII ja XIV püügipiirkonna rahvusvahelistes vetes

46

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1394/2013, 13. detsember 2013, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel meriahvenate püük NAFO 1F püügipiirkonna Gröönimaa vetes ning V ja XIV püügipiirkonna Gröönimaa vetes

48

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1395/2013, 13. detsember 2013, millega keelatakse Portugali lipu all sõitvatel laevadel lima-niituimlutsu püük VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

50

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1396/2013, 17. detsember 2013, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel süvalesta püük NAFO püügipiirkonnas 3LMNO

52

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1397/2013, 17. detsember 2013, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel heeringapüük IV püügipiirkonna ELi ja Norra vetes põhja pool 53° 30′ põhjalaiust

54

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1398/2013, 18. detsember 2013, millega vähendatakse Ühendkuningriigile kammkarplaste, taskukrabide ja ämblikkrabide puhul 2013. aastaks eraldatud püügikoormust eelmisel aastal ületatud püügikoormuse arvelt

56

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1399/2013, 18. detsember 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Antep Baklavası/Gaziantep Baklavası (KGT)]

58

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1400/2013, 18. detsember 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Τοματάκι Σαντορίνης (Tomataki Santorinis) (KPN)]

59

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1401/2013, 18. detsember 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Yorkshire Wensleydale (KGT)]

60

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1402/2013, 19. detsember 2013, millega vähendatakse teatavate kalavarude 2013. aasta püügikvoote muude kalavarude ülepüügi tõttu eelmisel aastal ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 770/2013 seoses kogustega, mis tuleb maha arvata järgmistel aastatel

61

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1403/2013, 19. detsember 2013, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Liquirizia di Calabria (KPN)]

86

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1404/2013, 20. detsember 2013, milles käsitletakse Aspergillus niger’ist (CBS 109.713) saadud endo-1,4-β-ksülanaasi ja Aspergillus niger’ist (DSM 18404) saadud endo-1,4-β-glükanaasi valmistise kasutamise lubamist nuumsigade söödalisandina (loa omanik BASF SE) ( 1 )

88

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1405/2013, 20. detsember 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

91

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1406/2013, 20. detsember 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

93

 

 

OTSUSED

 

 

2013/787/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 11. detsember 2013, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas eelarvedistsipliini ja usaldusväärset finantsjuhtimist käsitleva Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktiga 28 (taotlus EGF/2012/011 DK/Vestas, Taani)

95

 

 

2013/788/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 11. detsember 2013, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 28 (taotlus EGF/2013/001 FI/Nokia, Soome)

96

 

 

2013/789/EL

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, 11. detsember 2013, Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2013/003 DE/First Solar, Saksamaa)

97

 

 

2013/790/EL

 

*

Nõukogu otsus, 13. detsember 2013, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ja kasutamise konventsiooni artiklite 25 ja 26 muudatus

98

 

 

2013/791/Euratom

 

*

Nõukogu otsus 13. detsember 2013, millega muudetakse otsust 2007/198/Euratom, millega luuakse ITERi ja tuumasünteesienergeetika arendamise Euroopa ühisettevõte ning antakse sellele eelised

100

 

 

2013/792/EL

 

*

Nõukogu otsus, 16. detsember 2013, sõrmejälgede andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Soomega

103

 

 

2013/793/EL

 

*

Komisjoni otsus, 19. detsember 2013, millega muudetakse otsust 2007/506/EÜ, et pikendada seepidele, šampoonidele ja juuksepalsamitele ELi ökomärgise andmise ökoloogiliste kriteeriumite kehtivust (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9223 all)  ( 1 )

104

 

 

2013/794/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2013, Gruusia tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9224 all)  ( 1 )

105

 

 

2013/795/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2013, milles käsitletakse Ühendkuningriigi esitatud teadet meetmete kohta, mida riik kavatseb võtta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/45/EÜ (reisilaevade ohutuseeskirjade ja -nõuete kohta) artikli 9 lõigetele 2 ja 3 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9225 all)  ( 1 )

107

 

 

2013/796/EL

 

*

Euroopa Keskpanga otsus, 6. detsember 2013, müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta (EKP/2013/46)

109

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top