EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:341:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 341, 18. detsember 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.341.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 341

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
18. detsember 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/58/EL, 11. detsember 2013, millega muudetakse direktiivi 2009/138/EÜ (Solventsus II) seoses selle siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtpäeva ja kohaldamise alguskuupäeva ning teatavate direktiivide (Solventsus I) kehtetuks tunnistamise kuupäevaga ( 1 )

1

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1351/2013/EL, 11. detsember 2013, makromajandusliku finantsabi andmise kohta Jordaania Hašimiidi Kuningriigile

4

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1352/2013, 4. detsember 2013, millega kehtestatakse vormid, mis on ette nähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 608/2013, mis käsitleb intellektuaalomandi õiguskaitse tagamist tollis

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1353/2013, 9. detsember 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Liers vlaaike (KGT)]

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1354/2013, 17. detsember 2013, millega ICES alarajoonid 27 ja 28.2 jäetakse 2014. aastal välja teatavate püügikoormuse piirangute kohaldamisalast vastavalt nõukogu määrusele (EÜ) nr 1098/2007, millega kehtestatakse Läänemere tursavarude ja nende varude püügi mitmeaastane kava

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1355/2013, 17. detsember 2013, millega muudetakse määruse (EÜ) nr 669/2009 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 882/2004 seoses mitteloomse sööda ja toidu kõrgendatud rangusastmega ametliku kontrollimisega impordil) I lisa ( 1 )

35

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1356/2013, 17. detsember 2013, millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Hiina Rahvavabariigist saadetud vähesel määral muudetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1357/2013, 17. detsember 2013, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1358/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

50

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2013/63/EL, 17. detsember 2013, millega muudetakse nõukogu direktiivi 2002/56/EÜ I ja II lisa seoses seemnekartulite ja seemnekartulite partiide miinimumnõuetega ( 1 )

52

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2013/768/ÜVJP, 16. detsember 2013, ELi tegevuse kohta relvakaubanduslepingu rakendamise toetamiseks Euroopa julgeolekustrateegia raames

56

 

 

2013/769/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. detsember 2013, millega lükatakse tagasi Ungari taotlus kohaldada kiirreageerimismehhanismi erimeedet, millega tehakse erand nõukogu direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 9007 all)

68

 

 

2013/770/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2013, millega asutatakse Tarbija-, Tervise- ja Toiduküsimuste Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/858/EÜ

69

 

 

2013/771/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. detsember 2013, millega asutatakse Väikeste ja Keskmise Suurusega Ettevõtjate Rakendusamet ning tunnistatakse kehtetuks otsused 2004/20/EÜ ja 2007/372/EÜ

73

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top