Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:316:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 316, 27. november 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.316.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 316

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
27. november 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1203/2013, 26. november 2013, millega rakendatakse määrust (EL) nr 267/2012, milles käsitletakse Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1204/2013, 25. november 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 798/2008 seoses Moldova Vabariiki käsitleva kandega nende kolmandate riikide loeteludes, millest võib liitu tuua teatavat liha, teatavaid lihatooteid, mune ja munatooteid (1)

6

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1205/2013, 26. november 2013, millega kehtestatakse ajutine dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist pärit solaarklaasi impordi suhtes

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1206/2013, 26. november 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

OTSUSED

 

 

2013/676/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013, mille kohaselt lubatakse Rumeenial jätkuvalt kohaldada erimeedet, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 193

31

 

 

2013/677/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013, mille kohaselt lubatakse Luksemburgil kehtestada erimeede, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285

33

 

 

2013/678/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013, millega Itaalia Vabariigil lubatakse jätkuvalt kohaldada erimeedet, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklist 285

35

 

 

2013/679/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013, millega muudetakse otsust 2007/441/EÜ, millega lubatakse Itaalia Vabariigil kohaldada meetmeid, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artikli 26 lõike 1 punktist a ja artiklist 168

37

 

 

2013/680/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013, millega lubatakse Taani Kuningriigil ja Rootsi Kuningriigil pikendada erimeetme kohaldamist, millega tehakse erand ühist käibemaksusüsteemi käsitleva direktiivi 2006/112/EÜ artiklitest 168, 169, 170 ja 171

39

 

 

2013/681/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 15. november 2013, millega muudetakse otsust 2007/884/EÜ, millega lubatakse Ühendkuningriigil jätkata meetme kohaldamist, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 169

41

 

 

2013/682/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. november 2013, Euroopa Kemikaaliameti haldusnõukogu liikme ametisse nimetamise kohta

43

 

 

2013/683/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. november 2013, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Prantsusmaa liikme ametisse nimetamise kohta

44

 

 

2013/684/EL

 

*

Nõukogu otsus, 19. november 2013, Regioonide Komitee Austria asendusliikme ametisse nimetamise kohta

45

 

*

Nõukogu otsus 2013/685/ÜVJP, 26. november 2013, millega muudetakse otsust 2010/413/ÜVJP, mis käsitleb Iraani vastu suunatud piiravaid meetmeid

46

 

 

2013/686/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 25. november 2013, millega muudetakse otsust 2009/861/EÜ Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 alusel võetavate üleminekumeetmete kohta seoses nõuetele mittevastava toorpiima töötlemisega teatavates Bulgaaria piimatöötlemisettevõtetes (teatavaks tehtud numbri C(2013) 8031 all)  (1)

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top