Help Print this page 

Document L:2013:313:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 313, 22. november 2013

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
e-signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature Download the digital signature
To verify the electronic signature and authentic character of the OJ, download the PDF file of the e-OJ and its signature, then use CheckLex. The paper version of the OJ has legal value for OJs published before 1 July 2013, the date Regulation (EU) No 216/2013 entered into force.
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.313.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 313

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
22. november 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

 

2013/671/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. november 2013, Prantsuse Vabariigi ja Euroopa Liidu vahelise lepingu (millega nähakse ette hoiuste intresside maksustamist ja maksustamisalast halduskoostööd käsitlevate liidu õigusaktide kohaldamine Saint-Barthélemy territoriaalühenduse suhtes) Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

1

 

 

2013/672/EL

 

*

Nõukogu otsus, 15. november 2013, protokolli (millega määratakse kaheks aastaks kindlaks Euroopa Liidu ja Mauritaania Islamivabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepinguga ette nähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

3

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1180/2013, 19. november 2013, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2014. aastaks

4

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1181/2013, 19. november 2013, millega kehtestatakse nõukogu määruses (EÜ) nr 73/2009 sätestatud otsetoetuste kohandamise määr 2013. kalendriaastaks ja tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 964/2013

13

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1182/2013, 19. november 2013, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 754/2009, (EL) nr 1262/2012, (EL) nr 39/2013 ja (EL) nr 40/2013 teatavate kalapüügivõimaluste osas

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1183/2013, 12. november 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Slovenski med (KGT)]

30

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1184/2013, 12. november 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Prés-salés du Mont-Saint-Michel (KPN)]

32

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1185/2013, 21. november 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Pâté de Campagne Breton (KGT)]

34

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1186/2013, 21. november 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Orkney Scottish Island Cheddar (KGT)]

40

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1187/2013, 21. november 2013, millega kiidetakse heaks toimeaine pentiopüraad kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1)

42

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1188/2013, 21. november 2013, millega nähakse ette lühendatud tähtaeg sadamasse saabumisest teatamiseks sellistele Hispaania sadamates lossivatele liidu laevadele, mis tegelevad uusmeremaa merluusi ja norra salehomaari püügiga Kantaabria meres ja Pürenee poolsaare läänerannikuvetes

47

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1189/2013, 21. november 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

49

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1190/2013, 21. november 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade suhtes

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top