EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:273:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 273, 15. oktoober 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.273.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 273

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
15. oktoober 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 982/2013, 11. oktoober 2013, millega keelatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel heeringapüük Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 983/2013, 11. oktoober 2013, millega keelatakse Prantsusmaa lipu all sõitvatel laevadel merilutsu püük I, II ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 984/2013, 14. oktoober 2013, millega kehtestatakse gaasi ülekandesüsteemide võimsuse jaotamise mehhanismide võrgueeskirjad ning täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 715/2009 (1)

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 985/2013, 14. oktoober 2013, millega muudetakse ning parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa teatavate lõhna- ja maitseainete osas (1)

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 986/2013, 14. oktoober 2013, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2014. eelarveaastaks

25

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 987/2013, 14. oktoober 2013, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Fenland Celery (KGT)]

27

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 988/2013, 14. oktoober 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

29

 

 

OTSUSED

 

 

2013/500/EL

 

*

Nõukogu otsus, 7. oktoober 2013, Euroopa Liidu poolt Maailma Kaubandusorganisatsioonis (WTO) võetava seisukoha kohta seoses taotlusega pikendada WTO erandi kohaldamist liidu poolt Moldova Vabariigile antavate täiendavate ühepoolsete kaubandussoodustuste suhtes

31

 

 

2013/501/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 4. oktoober 2013, millega lükatakse tagasi Madalmaade poolt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ kohaselt teatatud difenaakumit sisaldava biotsiidi jaoks kasutusloa andmisest keeldumine (teatavaks tehtud numbri C(2013) 6409 all)

35

 

 

2013/502/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. oktoober 2013, millega muudetakse otsust 2005/7/EÜ Küprosel kasutatavate searümpade liigitusmeetodite kinnitamise kohta seoses selliste rümpade alternatiivse esitusviisiga (teatavaks tehtud numbri C(2013) 6583 all)

37

 

 

2013/503/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. oktoober 2013, millega tunnistatakse teatavad liidu piirkonnad varroosivabaks ning kehtestatakse lisatagatised, mis on vajalikud liidusiseses kaubanduses ja impordis, et kaitsta nende varroosivaba olukorda (teatavaks tehtud numbri C(2013) 6599 all)  (1)

38

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

 

2013/504/EL

 

*

Euroopa Andmekaitseinspektori otsus, 17. detsember 2012, töökorra vastuvõtmise kohta

41

 

 

Parandused

 

*

Teade lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Kesk-Ameerika vahel) IV osa (kaubandus) ajutise kohaldamise kohta (Costa Rica) – parandus (ELT L 257, 28.9.2013)

51

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top