EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:179:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 179, 29. juuni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.179.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 179

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
29. juuni 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/35/EL, 26. juuni 2013, mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse miinimumnõudeid seoses töötajate kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest (elektromagnetväljad) tulenevate riskidega (20. üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2004/40/EÜ

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 626/2013, 27. juuni 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 1344/2011, millega peatatakse teatavatele põllumajandus-, kalandus- ja tööstustoodetele kehtestatud ühise tollitariifistiku ühepoolsete tollimaksude kohaldamine

22

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 627/2013, 27. juuni 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 7/2010, millega avatakse teatavaid põllumajandus- ja tööstustooteid hõlmavad ühepoolsed liidu tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

43

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 628/2013, 28. juuni 2013, milles käsitletakse Euroopa Lennundusohutusameti töömeetodeid standardimiskontrollide korraldamisel ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 216/2008 eeskirjade kohaldamise järelevalvel ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 736/2006 (1)

46

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 629/2013, 28. juuni 2013, millega kehtestatakse täiendavad erimeetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi Euroopa Liidu turule toomisega 2012/2013. turustusaastal, kohaldades vähendatud kvoodiületamise tasu

55

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 630/2013, 28. juuni 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) lisasid (1)

60

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 631/2013, 28. juuni 2013, millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 546/2006 ja rakendusmäärus (EL) nr 233/2012 (1)

84

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 632/2013, 28. juuni 2013, millega 194. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

85

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 633/2013, 28. juuni 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

87

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 634/2013, 28. juuni 2013, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. juulist 2013

89

 

 

OTSUSED

 

 

2013/336/EL

 

*

Nõukogu otsus, 25. juuni 2013, Euroopa Liidu Kohtu kohtujuristide arvu suurendamise kohta

92

 

 

2013/337/EL

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 26. juuni 2013, millega nimetatakse ametisse Üldkohtu kohtunikud

93

 

 

2013/338/EL

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 26. juuni 2013, millega nimetatakse ametisse Euroopa Kohtu kohtunikud

94

 

 

2013/339/EL

 

*

Liikmesriikide valitsuste esindajate otsus, 26. juuni 2013, millega nimetatakse ametisse üks Üldkohtu kohtunik

95

 

 

2013/340/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. juuni 2013, millega muudetakse otsust 2008/855/EÜ seoses Horvaatias sigade klassikalise katku tõttu võetud loomatervishoiualaste tõrjemeetmetega (teatavaks tehtud numbri C(2013) 3932 all)  (1)

96

 

 

2013/341/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 27. juuni 2013, millega lubatakse kasutada tehnoloogial Valeo Efficient Generation põhinevat vahelduvvoolugeneraatorit kui uuenduslikku tehnikat sõiduautode CO2-heite vähendamiseks vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 (1)

98

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top