EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:173:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 173, 26. juuni 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.173.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 173

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
26. juuni 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teatis Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) XXIV artikli lõikele 6 ja XXVIII artiklile seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumise kohta

1

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 611/2013, 24. juuni 2013, meetmete kohta, mida kohaldatakse eraelu puutumatust ja elektroonilist sidet käsitleva Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/58/EÜ kohaselt isikuandmetega seotud rikkumiste teatamise suhtes

2

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 612/2013, 25. juuni 2013, milles käsitletakse ettevõtjate ja maksuladude registri haldamist ning sellega seotud statistikat ja aruandlust vastavalt nõukogu määrusele (EL) nr 389/2012, milles käsitletakse halduskoostööd aktsiisimaksude valdkonnas

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 613/2013, 25. juuni 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1451/2007 seoses biotsiidide täiendavate toimeainete hindamisega läbivaatamisprogrammi raames

34

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 614/2013, 25. juuni 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

38

 

 

OTSUSED

 

 

2013/313/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 21. juuni 2013, millega muudetakse rakendusotsust 2011/77/EL Iirimaale liidu finantsabi andmise kohta

40

 

 

2013/314/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega tühistatakse otsus 2010/286/EL ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Itaalias

41

 

 

2013/315/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2004/918/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Ungaris

43

 

 

2013/316/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/588/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi kohta Leedus

46

 

 

2013/317/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/591/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Lätis

48

 

 

2013/318/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2009/590/EÜ ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Rumeenias

50

 

 

2013/319/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. juuni 2013, ülemäärase eelarvepuudujäägi olemasolu kohta Maltal

52

 

*

Nõukogu otsus 2013/320/ÜVJP, 24. juuni 2013, füüsilise julgeoleku ja varude haldamisega seotud tegevuse toetamiseks, et vähendada Liibüas ja selle piirkonnas väike- ja kergrelvade ning nende laskemoonaga ebaseaduslikult kauplemise ohtu

54

 

 

KODU- JA TÖÖKORRAD

 

*

Euroopa Kohtu kodukorra muutmine

65

 

*

Üldkohtu kodukorra muutmine

66

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2013/321/EL

 

*

AKV-ELi ministrite nõukogu otsus nr 1/2013, 7. juuni 2013, millega võetakse ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma liikmete ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise koostöölepingu alusel vastu protokoll, mis käsitleb mitmeaastast finantsraamistikku aastateks 2014–2020

67

 

 

2013/322/EL

 

*

AKV-ELi ministrite mõukogu otsus nr 2/2013, 7. juuni 2013, mis käsitleb Somaalia Liitvabariigi taotlust saada vaatlejastaatus ja ühineda seejärel ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise koostöölepinguga

70

 

 

Parandused

 

*

Komisjoni 7. detsembri 2012. aasta rakendusotsuse 2012/830/EL (täiendava rahalise toetuse kohta liikmesriikide kalanduse kontrolli, inspekteerimise ja järelevalve programmidele 2012. aastal) parandus (ELT L 356, 22.12.2012)

71

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top