EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:113:TOC

Euroopa Liidu Teataja, R 113, 25. aprill 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.113.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 113

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
25. aprill 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

OTSUSED

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 377/2013/EL, 24. aprill 2013, ajutise erandi tegemise kohta direktiivist 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem (1)

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 378/2013, 24. aprill 2013, millega kiidetakse heaks toimeaine Paecilomyces fumosoroseus'e tüvi FE 9901 kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa (1)

5

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 379/2013, 24. aprill 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

9

 

 

OTSUSED

 

 

2013/191/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 22. aprill 2013, mille kohaselt lubatakse Lätil kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artikli 26 lõike 1 punktist a ning artiklitest 168 ja 168a

11

 

 

2013/192/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 22. aprill 2013, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada vähendatud maksumäära Korsika departemangudes mootorikütusena kasutatava ja tarbimiseks ringlusse lubatud pliivaba bensiini suhtes

13

 

 

2013/193/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 22. aprill 2013, millega lubatakse Prantsuse Vabariigil vastavalt direktiivi 2003/96/EÜ artiklile 19 kohaldada mootorikütusele erinevaid maksumäärasid

15

 

 

2013/194/EL

 

*

Nõukogu otsus, 22. aprill 2013, Regioonide Komitee Hispaania liikme ja Hispaania asendusliikme ametisse nimetamise kohta

17

 

 

2013/195/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 23. aprill 2013, millega määratakse kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusega nr 243/2012/EL (millega luuakse mitmeaastane raadiospektripoliitika programm) loodud raadiospektri kasutuse andmiku praktiline kord, ühtne vorm ja metoodika (teatavaks tehtud numbri C(2013) 2235 all)  (1)

18

 

 

2013/196/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 24. aprill 2013, millega muudetakse rakendusotsust 2012/715/EL, millega kehtestatakse kolmandate riikide nimekiri koos inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete suhtes kohaldatava õigusraamistikuga ning vastav kontrolli- ja järelevalvetegevus, mis tagab inimeste tervise kaitse liiduga võrdväärsel tasemel (1)

22

 

 

Parandused

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta direktiivi 2012/27/EL (milles käsitletakse energiatõhusust, muudetakse direktiive 2009/125/EÜ ja 2010/30/EL ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 2004/8/EÜ ja 2006/32/EÜ) parandus (ELT L 315, 14.11.2012)

24

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top