EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:090:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 90, 28. märts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.090.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 90

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
28. märts 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 295/2013, 21. märts 2013, millega muudetakse pärast määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 11 lõike 4 kohast uue eksportijaga seotud läbivaatamist määrust (EÜ) nr 192/2007, millega kehtestatakse lõplik dumpinguvastane tollimaks muu hulgas Taiwanist pärit teatava polüetüleentereflataadi impordi suhtes

1

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 296/2013, 26. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

4

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 297/2013, 27. märts 2013, millega muudetakse määrusi (EL) nr 44/2012, (EL) nr 39/2013 ja (EL) nr 40/2013 teatavate kalapüügivõimaluste osas

10

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 298/2013, 27. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 314/2004, milles käsitletakse teatavaid piiravaid meetmeid Zimbabwe suhtes

48

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 299/2013, 26. märts 2013, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2568/91 oliiviõlide ja pressimisjääkide omaduste ja asjakohaste analüüsimeetodite kohta

52

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 300/2013, 27. märts 2013, millega muudetakse määrust (EL) nr 605/2010, millega kehtestatakse loomade ja inimeste tervishoiu- ning veterinaarsertifikaatide nõuded inimtoiduks ettenähtud toorpiima ja piimatoodete Euroopa Liitu toomisel (1)

71

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 301/2013, 27. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) 2009.-2011. aasta tsükli iga-aastaste edasiarendustega (1)

78

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 302/2013, 27. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 616/2007, millega avatakse Brasiiliast, Taist ja teistest kolmandatest riikidest pärineva kodulinnuliha ühenduse tariifikvoodid ning sätestatakse nende haldamine

86

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 303/2013, 27. märts 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

90

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 304/2013, 27. märts 2013, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 1. aprilli 2013

92

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2013/160/ÜVJP, 27. märts 2013, millega muudetakse otsust 2011/101/ÜVJP Zimbabwe vastu suunatud piiravate meetmete kohta

95

 

 

2013/161/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. märts 2013, millega muudetakse otsust 2011/163/EL nõukogu direktiivi 96/23/EÜ artikli 29 kohaselt kolmandate riikide esitatud kavade tunnustamise kohta (teatavaks tehtud numbri C(2013) 1279 all)  (1)

99

 

 

2013/162/EL

 

*

Komisjoni otsus, 26. märts 2013, milles määratakse kindlaks liikmesriikide aastased saastekvoodid ajavahemikuks 2013–2020 vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsusele nr 406/2009/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2013) 1708 all)

106

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top