EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:084:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 84, 23. märts 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.084.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 84

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
23. märts 2013


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 273/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 274/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

5

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 275/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

7

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 276/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 277/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 278/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 279/2013, 19. märts 2013, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 280/2013, 22. märts 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 62/2006, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kaubaveo telemaatiliste seadmete alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid (1)

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 281/2013, 22. märts 2013, millega kehtestatakse erimeetmed seoses kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi Euroopa Liidu turule toomisega 2012/2013. turustusaastal, kohaldades vähendatud kvoodiületamise tasu

19

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 282/2013, 22. märts 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

24

 

 

OTSUSED

 

 

2013/148/EL

 

*

Nõukogu otsus, 21. märts 2013, DNA-andmeid käsitleva automatiseeritud andmevahetuse alustamise kohta Rootsiga

26

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2013/149/EL

 

*

AKV–ELi suursaadikute komitee otsus nr 1/2013, 6. märts 2013, ettevõtluse arenduskeskuse juhatuse liikmete ametisse nimetamise kohta

28

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) parandus (EÜT L 268, 14.9.1992) (Eestikeelne eriväljaanne, peatükk 3, köide 13, lk 154)

29

 

*

Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiivi (millega nähakse ette ühendusse kolmandatest riikidest saabuvate loomade veterinaarkontrolli korraldamise põhimõtted ning muudetakse direktiive 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ ja 90/675/EMÜ) parandus (EÜT L 268, 24.9.1991) (Eestikeelne eriväljaanne 2004, 03. Põllumajandus, 12. köide, lk 58)

29

 

*

Komisjoni 5. detsembri 2007. aasta määruse (EÜ) nr 1441/2007 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta) parandus (ELT L 322, 7.12.2007)

29

 

*

Komisjoni 27. oktoobri 2011. aasta määruse (EL) nr 1086/2011 (millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 2160/2003 II lisa ja komisjoni määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa seoses värskes kodulinnulihas esineva salmonellaga) parandus (ELT L 281, 28.10.2011)

30

 

*

Komisjoni 28. aprilli 2010. aasta määruse (EL) nr 365/2010 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta pastöriseeritud piimas ja muudes pastöriseeritud vedelates piimasaadustes leiduvate enterobakterite ning söögisoolas leiduva Listeria monocytogenes’e osas) parandus (ELT L 107, 29.4.2010)

30

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top