EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2013:021:TOC

Euroopa Liidu Teataja, R 021, 24. jaanuar 2013


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2013.021.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 21

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

56. köide
24. jaanuar 2013


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 55/2013, 17. detsember 2012, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1214/2011 (euro sularaha professionaalse piiriülese maanteeveo kohta euroala liikmesriikide vahel) kohaldamisala laiendamist

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 56/2013, 16. jaanuar 2013, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) I ja IV lisa (1)

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 57/2013, 23. jaanuar 2013, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1418/2007, mis käsitleb teatavate jäätmete väljavedu taaskasutamise eesmärgil teatavatesse OECD-välistesse riikidesse (1)

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 58/2013, 23. jaanuar 2013, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (1)

19

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 59/2013, 23. jaanuar 2013, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine monensiini osas (1)

21

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 60/2013, 23. jaanuar 2013, millega 185. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

23

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 61/2013, 23. jaanuar 2013, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

25

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 62/2013, 23. jaanuar 2013, millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

27

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 63/2013, 23. jaanuar 2013, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2012/2013 rakendusmäärusega (EL) nr 892/2012 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

28

 

 

OTSUSED

 

 

2013/48/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 22. jaanuar 2013, millega muudetakse rakendusotsust 2011/77/EL Iirimaale liidu finantsabi andmise kohta

30

 

 

2013/49/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 22. jaanuar 2013, millega antakse luba sünteetilise zeaksantiini turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 (teatavaks tehtud numbri C(2013) 110 all)

32

 

 

2013/50/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 22. jaanuar 2013, millega lubatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 258/97 laiendada toidu uuendkoostisosa õlisalvei (Salvia hispanica) seemnete kasutusala (teatavaks tehtud numbri C(2013) 123 all)

34

 

 

2013/51/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 23. jaanuar 2013, milles käsitletakse inimtervishoius kasutatavate ravimite toimeainete ning vastavate kontrolli- ja järelevalvetegevuste suhtes kohaldatavate kolmandate riikide õigusraamistiku hindamist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ artikli 111b kohaselt (1)

36

 

 

III   Muud aktid

 

 

EUROOPA MAJANDUSPIIRKOND

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 191/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

37

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 192/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

39

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 193/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”) ja II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

41

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 194/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

42

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 195/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

43

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 196/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

44

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 197/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

45

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 198/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

48

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 199/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa („Transport”)

49

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 200/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa („Keskkond”)

50

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 201/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu XX lisa („Keskkond”)

51

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 202/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa („Keskkond”)

54

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 203/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu XX lisa („Keskkond”)

56

 

*

EMP Ühiskomitee otsus nr 204/2012, 26. oktoober 2012, millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 10 kaubaveoga seotud kontrollimiste ja formaalsuste lihtsustamise kohta

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top