EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:347:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 347, 15. detsember 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.347.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 347

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
15. detsember 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1203/2012, 14. detsember 2012, milles käsitletakse reguleeritud rändlusteenuste jaemüügitasandil eraldi osutamist liidus (1)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1204/2012, 14. detsember 2012, millega kiidetakse heaks muudatused kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis [Castelmagno (KPN)]

8

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1205/2012, 14. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 802/2010 seoses laevaühingu tegevusnäitajatega (1)

10

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1206/2012, 14. detsember 2012, millega antakse luba Aspergillus oryzae (DSM 10287) abil saadud valmistise endo-1,4-β-ksülanaasi kasutamiseks nuumlindude, võõrutatud põrsaste ja nuumsigade söödalisandina ning muudetakse määrusi (EÜ) nr 1332/2004 ja (EÜ) nr 2036/2005 (loa omanik DSM Nutritional Products) (1)

12

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1207/2012, 14. detsember 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

15

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1208/2012, 14. detsember 2012, millega määratakse kindlaks teraviljasektori imporditollimaksud alates 16. detsembrist 2012

17

 

 

OTSUSED

 

 

2012/782/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 11. detsember 2012, millega määratakse kindlaks koguselised piirnormid ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuar kuni 31. detsember 2013 (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8899 all)

20

 

 

2012/783/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. detsember 2012, Jordaania Hašimiidi Kuningriigi tunnustamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2008/106/EÜ seoses meremeeste väljaõppe- ja diplomeerimissüsteemidega (teatavaks tehtud numbri C(2012) 9253 all)  (1)

28

 

 

2012/784/EL

 

*

Komisjoni otsus, 13. detsember 2012, milles käsitletakse teatavaid tööstustekkelisi kasvuhoonegaase reguleerivaid riiklikke õigusnorme, millest Austria on teatanud (teatavaks tehtud numbri C(2012) 9256 all)

29

 

 

2012/785/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. detsember 2012, millega kiidetakse heaks teatavad loomahaiguste ja zoonooside likvideerimise ning seire muudetud kavad 2012. aastaks ja muudetakse rakendusotsust 2011/807/EL teatavate kõnealuse otsusega heakskiidetud kavadele antava liidu rahalise toetuse osas (teatavaks tehtud numbri C(2012) 9264 all)

31

 

 

2012/786/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 13. detsember 2012, millega muudetakse otsust 2010/221/EL seoses riiklike meetmetega, millega hoitakse ära teatavate veeloomadel esinevate taudide sissetoomine Iirimaa, Soome ja Ühendkuningriigi teatavatesse piirkondadesse (teatavaks tehtud numbri C(2012) 9295 all)  (1)

36

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2012/787/EL

 

*

Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ja Euroopa Liidu vahelise tollikoostöö komitee otsus nr 1/2012, 29. november 2012, millega kehtestatakse erand päritolureeglitest, mis on sätestatud ühelt poolt Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahelise majanduspartnerluslepingu raamistiku loomiseks sõlmitud vahelepingu 1. protokollis, et võtta arvesse Ida- ja Lõuna-Aafrika riikide eriolukorda seoses konserveeritud tuuni ja tuuni seljafileega

38

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 24. juuli 2012. aasta määruse (EL) nr 692/2012 (millega muudetakse määrusi (EL) nr 43/2012 ja (EL) nr 44/2012 seoses hiid-sarvikrai kaitse ja teatavate püügivõimalustega) parandused (ELT L 203, 31.7.2012)

41

 

*

Komisjoni 5. detsembri 2012. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1155/2012 (millega 183. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud) parandus (ELT L 335, 7.12.2012)

43

 

*

Komisjoni 21. juuni 2012. aasta määruse (EL) nr 601/2012 (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta) parandus (ELT L 181, 12.7.2012)

43

 

*

Nõukogu 18. jaanuari 2011. aasta rakendusmääruse (EL) nr 38/2010 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1292/2007, millega kehtestatakse Indiast pärit polüetüleentereftalaatkile impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks) parandus (ELT L 15, 20.1.2011)

44

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top