Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:336:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 336, 8. detsember 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.336.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 336

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
8. detsember 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1159/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1160/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 206/2010 seoses veterinaarsertifikaadi näidisega, mis on ette nähtud Kaliningradi piirkonnast läbi Leedu muudesse Venemaa piirkondadesse toimuva koduveiste transiidi jaoks (1)

9

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1161/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa aine fenbendasooli osas (1)

14

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1162/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse otsuses 2007/777/EÜ ja määruses (EÜ) nr 798/2008 Venemaad käsitlevaid kandeid nende kolmandate riikide loeteludes, millest võib liitu tuua teatavat liha, teatavaid lihatooteid ja mune (1)

17

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1163/2012, 7. detsember 2012, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 kohaselt 2013. aastaks ettenähtud tekstiilikvootide haldamise ja jagamise eeskirjad

22

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1164/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3030/93 (teatavate tekstiiltoodete kolmandatest riikidest importimise ühiseeskirjade kohta) I ja II lisa

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1165/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 517/94 (teatavatest kahepoolsete lepingute, protokollide või muude kokkulepetega ja ühenduse impordi erieeskirjadega hõlmamata kolmandatest riikidest pärit tekstiiltoodete importimise ühiseeskirjade kohta) I lisa

55

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1166/2012, 7. detsember 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1333/2008 II lisa seoses dimetüüldikarbonaadi (E 242) kasutamisega teatavates alkohoolsetes jookides (1)

75

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1167/2012, 7. detsember 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

78

 

 

OTSUSED

 

 

2012/758/EL

 

*

Euroopa Ülemkogu otsus, 22. november 2012, Euroopa Keskpanga juhatuse liikme ametisse nimetamise kohta

80

 

 

2012/759/EL

 

*

Nõukogu otsus, 29. november 2012, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu nimel võetav seisukoht Maailma Kaubandusorganisatsiooni peanõukogus Tadžikistani Vabariigi ühinemise kohta WTOga

81

 

 

2012/760/EL

 

*

Nõukogu otsus, 6. detsember 2012, Regioonide Komitee Saksamaa liikme ja Saksamaa asendusliikme ametisse nimetamise kohta

82

 

 

2012/761/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2012, millega kiidetakse heaks liikmesriikide 2013. aastaks esitatud aastased ja mitmeaastased kavad ning ELi rahaline toetus teatavate loomahaiguste ja zoonooside likvideerimiseks, tõrjeks ja seireks (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8682 all)

83

 

 

2012/762/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 6. detsember 2012, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ seoses piirikontrollipunktide loetelu ja süsteemi Traces kuuluvate veterinaarasutuste loeteluga (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8889 all)  (1)

94

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top