EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:327:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 327, 27. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.327.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 327

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
27. november 2012


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2012/33/EL, 21. november 2012, millega muudetakse direktiivi 1999/32/EÜ seoses laevakütuste väävlisisaldusega

1

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1099/2012, 26. november 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

14

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1100/2012, 26. november 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 101/2011, mis käsitleb teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravaid meetmeid seoses olukorraga Tuneesias

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1101/2012, 26. november 2012, millega muudetakse määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (1)

18

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1102/2012, 26. november 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1103/2012, 26. november 2012, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes turustusaastaks 2012/2013 rakendusmäärusega (EL) nr 892/2012 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

22

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/39/EL, 26. november 2012, millega muudetakse direktiivi 2006/17/EÜ inimkudede ja -rakkude uurimise teatavate tehniliste nõuete osas (1)

24

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/40/EL, 26. november 2012, millega parandatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I lisa (1)

26

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/41/EL, 26. november 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et täiendada toimeainet nonaanhape käsitlevat kannet direktiivi I lisas nii, et see hõlmaks ka tooteliiki 2 (1)

28

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/42/EL, 26. november 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine vesiniktsüaniid (1)

31

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/43/EL, 26. november 2012, millega muudetakse teatavaid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ I lisa veergude pealkirju (1)

34

 

*

Komisjoni rakendusdirektiiv 2012/44/EL, 26. november 2012, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses teatavate põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega (1)

37

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2012/723/ÜVJP, 26. november 2012, millega muudetakse otsust 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

44

 

*

Nõukogu otsus 2012/724/ÜVJP, 26. november 2012, millega muudetakse otsust 2011/72/ÜVJP teatavate isikute ja üksuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Tuneesias

45

 

 

2012/725/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 22. november 2012, millega antakse luba veiste laktoferriini turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (Morinaga) (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8390 all)

46

 

 

2012/726/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 22. november 2012, millega antakse luba dihüdrokapsiaadi turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8391 all)

49

 

 

2012/727/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 22. november 2012, millega antakse luba veiste laktoferriini turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 258/97 alusel (FrieslandCampina) (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8404 all)

52

 

 

2012/728/EL

 

*

Komisjoni otsus, 23. november 2012, milles käsitletakse bifentriini kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8442 all)  (1)

55

 

 

2012/729/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 23. november 2012, millega muudetakse kohaldamisaja osas otsust 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8459 all)  (1)

56

 

 

Parandused

 

 

Komisjoni 22. novembri 2012. aasta rakendusmääruse (EL) nr 1095/2012 (millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade suhtes) parandus (ELT L 325, 23.11.2012)

57

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top