Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2012:326:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 326, 24. november 2012


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.326.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 326

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
24. november 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1096/2012, 14. november 2012, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus [Aischgründer Karpfen (KGT)]

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1097/2012, 23. november 2012, millega muudetakse komisjoni määrust (EL) nr 142/2011 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega) selles osas, mis käsitleb loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete lähetamist ühest liikmesriigist teise (1)

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1098/2012, 23. november 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

11

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/38/EL, 23. november 2012, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine cis-trikos-9-een (1)

13

 

 

OTSUSED

 

 

2012/717/EL

 

*

Nõukogu otsus, 20. november 2012, Regioonide Komitee Hispaania liikme ametisse nimetamise kohta

16

 

 

2012/718/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 20. september 2012, millega muudetakse otsust 2008/458/EÜ, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuse nr 575/2007/EÜ (millega asutatakse üldprogrammi „Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine” raames Euroopa Tagasipöördumisfond aastateks 2008–2013) rakenduseeskirjad liikmesriikide haldus- ja kontrollisüsteemide, haldus- ja finantsjuhtimise reeglite ning fondist kaasrahastatavate projektide kulude abikõlblikkuse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 6408 all)

17

 

 

2012/719/EL

 

*

Komisjoni otsus, 17. oktoober 2012, milles käsitletakse väetiste suurimat lubatud kaadmiumisisaldust reguleerivaid siseriiklikke norme, millest Rootsi Kuningriik on teatanud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 114 lõike 5 kohaselt (teatavaks tehtud numbri C(2012) 7177 all)  (1)

19

 

 

2012/720/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. november 2012, millega kehtestatakse tööstuslike ja asutustes kasutatavate automaatsete nõudepesumasinate pesuvahenditele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8054 all)  (1)

25

 

 

2012/721/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. november 2012, millega kehtestatakse tööstuslikele ja asutustes kasutatavatele pesupesemisvahenditele Euroopa Liidu ökomärgise andmise ökoloogilised kriteeriumid (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8055 all)  (1)

38

 

 

2012/722/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 23. november 2012, sertifitseerimiskava „Roundtable on Sustainable Palm Oil RED” tunnustamise kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivides 98/70/EÜ ja 2009/28/EÜ sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele vastavuse tõendamiseks

53

 

 

Parandused

 

*

Nõukogu 22. detsembri 2009. aasta otsuse 2009/1017/EL (milles käsitletakse Ungari Vabariigi asutuste poolt riigiabi andmist põllumajandusmaa ostmiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2010 kuni 31. detsembrini 2013) parandus (ELT L 348, 29.12.2009)

55

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top