Help Print this page 

Document L:2012:311:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 311, 10. november 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.311.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 311

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
10. november 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1052/2012, 9. november 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

1

 

 

OTSUSED

 

 

2012/696/EL

 

*

Komisjoni otsus, 6. november 2012, millega muudetakse otsust 2012/88/EL üleeuroopalise raudteesüsteemi juhtkäskude ja signaalimise allsüsteemide koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 7325 all)  (1)

3

 

 

2012/697/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 8. november 2012, perekonna Pomacea (Perry) liitu sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate meetmete kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 7803 all)

14

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top