Help Print this page 

Document L:2012:274:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 274, 9. oktoober 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.274.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 274

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
9. oktoober 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 918/2012, 5. juuli 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta seoses mõistetega, lühikeste netopositsioonide arvutamisega, riigi krediidiriski vahetustehingus olevate kaetud positsioonidega, teatamiskünnistega, likviidsuskünnistega piirangute peatamiseks, finantsinstrumentide väärtuse märkimisväärse langusega ja ebasoodsate sündmustega (1)

1

 

*

Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 919/2012, 5. juuli 2012, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 236/2012 lühikeseks müügi ja krediidiriski vahetustehingute teatavate aspektide kohta seoses regulatiivsete tehniliste standarditega, mis käsitlevad likviidsete aktsiate ja muude finantsinstrumentide väärtuse languse arvutamise meetodit (1)

16

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 920/2012, 4. oktoober 2012, millega keelatakse Küprose lipu all sõitvatel või selles riigis registreeritud õngejadalaevadel hariliku tuuni püük Atlandi ookeanis ida pool 45° läänepikkust ja Vahemeres

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 921/2012, 8. oktoober 2012, millega 179. korda muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavate Al-Qaida võrguga seotud isikute ja üksuste vastu suunatud eripiirangud

20

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 922/2012, 8. oktoober 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

22

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Komisjoni direktiiv 2012/24/EL, 8. oktoober 2012, millega muudetakse tehniliste sätete kohandamise eesmärgil nõukogu direktiivi 86/297/EMÜ traktorite jõusiirdevõlle ja nende kaitseseadiseid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (1)

24

 

 

OTSUSED

 

 

2012/624/EL

 

*

Nõukogu rakendusotsus, 4. oktoober 2012, mille kohaselt lubatakse Ungaril kehtestada erimeede, millega tehakse erand direktiivi 2006/112/EÜ (mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi) artiklist 193

26

 

 

2012/625/EL

 

*

Nõukogu otsus, 4. oktoober 2012, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee Küprose liikme ametisse nimetamise kohta

28

 

 

2012/626/EL

 

*

Nõukogu otsus, 4. oktoober 2012, Regioonide Komitee kuue Rumeenia liikme ja viie Rumeenia asendusliikme ametisse nimetamise kohta

29

 

 

2012/627/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 5. oktoober 2012, millega tunnistatakse Austraalia õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (1)

30

 

 

2012/628/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 5. oktoober 2012, millega tunnistatakse Ameerika Ühendriikide õigus- ja järelevalveraamistik samaväärseks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1060/2009 (reitinguagentuuride kohta) nõuetega (1)

32

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top