Help Print this page 

Document L:2012:194:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 194, 21. juuli 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.194.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 194

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
21. juuli 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 665/2012, 20. juuli 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 454/2011 üleeuroopalise raudteesüsteemi allsüsteemi „reisijateveoteenuste telemaatilised rakendused” koostalitluse tehnilise kirjelduse kohta (1)

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 666/2012, 20. juuli 2012, millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 2092/2004, (EÜ) nr 793/2006, (EÜ) nr 1914/2006, (EÜ) nr 1120/2009, (EÜ) nr 1121/2009, (EÜ) nr 1122/2009, (EL) nr 817/2010 ja (EL) nr 1255/2010 seoses põllumajandusturgude ühise korralduse kohase teatamiskohustusega ja põllumajandustootjate suhtes kohaldatavate otsetoetuskavadega

3

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 667/2012, 20. juuli 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

6

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 668/2012, 20. juuli 2012, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist ja selliste impordiõiguste andmist, mille kohta on esitatud taotlused 2012. aasta juuli seitsmel esimesel päeval määruse (EÜ) nr 616/2007 alusel avatud kodulinnuliha tariifikvootide raames

8

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 669/2012, 20. juuli 2012, millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 1.–7. juulini 2012 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine

10

 

 

OTSUSED

 

 

2012/414/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 17. juuli 2012, millega parandatakse otsuse 2006/168/EÜ I–IV lisa veiseembrüote liitu importimiseks kehtestatud teatavate veterinaarsertifitseerimisnõuete osas (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4816 all)  (1)

12

 

 

2012/415/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 18. juuli 2012, millega muudetakse rakendusotsust 2011/630/EL lammaste katarraalse palaviku ja simbu serogrupi viirustega seotud loomatervishoiu nõuete osas (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4882 all)  (1)

26

 

 

2012/416/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. juuli 2012, millega kinnitatakse Belgias kasutatavad searümpade liigitamise meetodid (teatavaks tehtud numbri C(2012) 4933 all)

33

 

 

SOOVITUSED

 

 

2012/417/EL

 

*

Komisjoni soovitus, 17. juuli 2012, teadusinfo kättesaadavuse ja säilitamise kohta

39

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top