Help Print this page 

Document L:2012:106:TOC

Title and reference
Euroopa Liidu Teataja, L 106, 18. aprill 2012

Display all documents published in this Official Journal
Text
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2012.106.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 106

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

55. köide
18. aprill 2012


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 325/2012, 12. aprill 2012, millega kehtestatakse Indiast ja Hiina Rahvavabariigist pärit oksaalhappe impordi suhtes lõplik dumpinguvastane tollimaks ja nõutakse lõplikult sisse selle suhtes kehtestatud ajutine tollimaks

1

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 326/2012, 17. aprill 2012, millega kehtestatakse 2011/2012. aastaks nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 IX lisas kindlaks määratud piimatootmiskvootide jaotus tarnete ja otseturustamise vahel

11

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 327/2012, 17. aprill 2012, millega muudetakse määrust (EL) nr 1291/2009 seoses majandusliku suuruse künnise ja aruandvate ettevõtete arvuga Slovakkias

13

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 328/2012, 17. aprill 2012, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 62/2006, mis käsitleb üleeuroopalise tavaraudteevõrgustiku kaubaveo telemaatiliste seadmete alasüsteemi tehnilisi koostalitlusnõudeid (1)

14

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 329/2012, 17. aprill 2012, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

20

 

 

OTSUSED

 

 

2012/197/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 16. aprill 2012, millega muudetakse otsust 2009/821/EÜ piirikontrollipunktide loetelu ja süsteemi Traces kuuluvate veterinaarasutuste loetelu osas (teatavaks tehtud numbri C(2012) 2377 all)  (1)

22

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2012/198/EL

 

*

EL-Tuneesia assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2012, 20. veebruar 2012, millega muudetakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel) protokolli nr 4 (mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) artikli 15 lõiget 7

28

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top