EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:338:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 338, 21. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.338.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 338

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
21. detsember 2011


Sisukord

 

I   Seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Addendum Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. septembri 2011. aasta määrusele (EL) nr 1107/2011 (tekstiilikiudude nimetuste ja tekstiiltoodete kiukoostise märgistamise ja tähistamise kohta, millega muudetakse kehtetuks nõukogu direktiiv 73/44/EMÜ, direktiiv 96/73/EÜ ja direktiiv 2008/121/EÜ) (ELT L 272, 18.10.2011)

1

 

 

DIREKTIIVID

 

*

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2011/99/EL, 13. detsember 2011, Euroopa lähenemiskeelu kohta

2

 

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu rakendusmäärus (EL) nr 1345/2011, 19. detsember 2011, millega rakendatakse määrust (EÜ) nr 194/2008, millega uuendatakse piiravaid meetmeid Birma/Myanmari suhtes ja muudetakse need rangemaks

19

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1346/2011, 13. detsember 2011, millega keelatakse Euroopa Liidu liikmesriikide (v.a Taani ja Iirimaa) lipu all sõitvatel laevadel hirvkalalaste püük VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

20

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1347/2011, 13. detsember 2011, millega keelatakse Saksamaa lipu all sõitvatel laevadel heeringapüük Vb, VIb ja VIaN püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

22

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1348/2011, 13. detsember 2011, millega keelatakse Ühendkuningriigi lipu all sõitvatel laevadel hirvkalalaste püük VI, VII ja VIII püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

24

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1349/2011, 20. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 376/2008, millega nähakse ette põllumajandussaaduste ja -toodete impordi- ja ekspordilitsentside ning eelkinnitussertifikaatide süsteemi kohaldamise ühised üksikasjalikud eeskirjad

26

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1350/2011, 20. detsember 2011, millega peatatakse ajutiselt teatavate teraviljade imporditollimaksud 2011/2012. turustusaastal

27

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1351/2011, 20. detsember 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 747/2001 seoses teatavate Jordani Läänekaldalt ja Gaza sektorist pärinevate põllumajandustoodete ELi tariifi- ja individuaalkvootide peatamisega

29

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1352/2011, 20. detsember 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1236/2005, mis käsitleb kauplemist teatavate kaupadega, mida on võimalik kasutada surmanuhtluse täideviimiseks, piinamiseks või muul julmal, ebainimlikul või alandaval moel kohtlemiseks või karistamiseks

31

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1353/2011, 20. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 rakenduseeskirjad seoses makseasutuste raamatupidamisarvestuse, kulu- ja tuludeklaratsioonide ning kulude hüvitamise tingimustega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

35

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011, 20. detsember 2011, millega avatakse liidu tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes

36

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1355/2011, 20. detsember 2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 329/2007, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

39

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1356/2011, 20. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

48

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1357/2011, 20. detsember 2011, milles käsitletakse selliste impordilitsentside väljaandmist, mille kohta on esitatud taotlused 2011. aasta detsembri esimese seitsme päeva jooksul määruse (EÜ) nr 620/2009 alusel hallatavate kõrgekvaliteedilise veiseliha imporditariifikvootide raames

50

 

*

Euroopa Keskpanga määrus (EL) nr 1358/2011, 14. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1745/2003 kohustuslike reservide kohaldamise kohta (EKP/2003/9) (EKP/2011/26)

51

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/857/ÜVJP, 19. detsember 2011, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah), ning pikendatakse selle kehtivust

52

 

*

Nõukogu otsus 2011/858/ÜVJP, 19. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2010/784/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) ning pikendatakse selle kehtivust

54

 

*

Nõukogu otsus 2011/859/ÜVJP, 19. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2010/232/ÜVJP Birma/Myanmari vastu suunatud piiravate meetmete uuendamise kohta

55

 

*

Nõukogu otsus 2011/860/ÜVJP, 19. detsember 2011, millega muudetakse otsust 2010/800/ÜVJP, mis käsitleb Korea Rahvademokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid

56

 

 

2011/861/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2011, milles käsitletakse ajutist erandit nõukogu määruse (EÜ) nr 1528/2007 II lisas sätestatud päritolureeglitest, et võtta arvesse Kenya eriolukorda seoses tuunikalafileega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9269 all)

61

 

 

2011/862/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2011, millega kiidetakse heaks teatavad loomahaiguse ja zoonooside likvideerimise ning seire muudetud kavad 2011. aastaks ja muudetakse otsust 2010/712/EL kõnealuse otsusega heakskiidetud kavade puhul antava liidu rahalise toetuse osas (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9478 all)

64

 

 

RAHVUSVAHELISTE LEPINGUTEGA LOODUD ORGANITE VASTU VÕETUD AKTID

 

 

2011/2/EL

 

*

Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordialase kokkuleppe alusel loodud ühenduse/Šveitsi õhutranspordi ühiskomitee otsus nr 2/2011, 25. november 2011, millega asendatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordialase kokkuleppe lisa

70

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top