EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:320:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 320, 3. detsember 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.320.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 320

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
3. detsember 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

RAHVUSVAHELISED LEPINGUD

 

*

Teave Euroopa Liidu ja Argentiina Vabariigi vahelise kirjavahetuse vormis lepingu (vastavalt 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus) jõustumise kohta

1

 

 

2011/790/EL

 

*

Nõukogu otsus, 14. november 2011, Euroopa Liidu ja Kesk-Aafrika Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu (milles käsitletakse metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (FLEGT)) allkirjastamise kohta

2

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Nõukogu määrus (EL) nr 1256/2011, 30. november 2011, millega määratakse kindlaks teatavate Läänemere kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused 2012. aastaks ning muudetakse määrust (EL) nr 1124/2010

3

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1257/2011, 23. november 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 810/2008, millega avatakse värske, jahutatud ja külmutatud kõrgekvaliteedilise veiseliha ning külmutatud pühvliliha tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine

12

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1258/2011, 2. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses toiduainetes sisalduvate nitraatide piirnormidega (1)

15

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1259/2011, 2. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1881/2006 seoses dioksiinide, dioksiinitaoliste PCBde ja muude kui dioksiinitaoliste PCBde piirnormidega toiduainetes (1)

18

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1260/2011, 2. detsember 2011, millega muudetakse määrust (EL) nr 945/2010, millega võetakse vastu 2011. eelarveaastaks ettenähtud vahendite liikmesriikidele eraldamise kava sekkumisvarudest pärit toiduainete tarnimiseks ELis enim puudust kannatavatele isikutele ning tehakse erand määruse (EL) nr 807/2010 teatavatest sätetest

24

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1261/2011, 2. detsember 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

26

 

 

OTSUSED

 

 

2011/791/EL

 

*

Nõukogu otsus, 8. november 2011, millega muudetakse otsust 2011/734/EL, mis on adresseeritud Kreekale eesmärgiga tugevdada ja tõhustada eelarve järelevalvet ning millega teatatakse Kreekale, et ta peab ülemäärase eelarvepuudujäägi kõrvaldamiseks võtma puudujääki vähendavaid meetmeid

28

 

 

2011/792/ÜVJP

 

*

Poliitika- ja julgeolekukomitee otsus Atalanta/4/2011, 2. detsember 2011, Somaalia ranniku lähedal aset leidvate piraatlusjuhtumite ja relvastatud röövimiste tõkestamiseks, ärahoidmiseks ja ohjeldamiseks läbi viidava Euroopa Liidu sõjalise operatsiooni (Atalanta) ELi vägede juhataja nimetamise kohta

32

 

 

2011/793/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 19. oktoober 2011, Euroopa Liidu seisukoha kohta põllumajanduse ühiskomitees, mis on moodustatud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppega, seoses kõnealuse kokkuleppe 9. lisa muutmisega

33

 

 

2011/794/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega lindude gripi vastu võitlemiseks Hollandis 2010. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8714 all)

37

 

 

2011/795/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega sigade vesikulaarhaiguse vastu võitlemiseks Itaalias 2009. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8715 all)

39

 

 

2011/796/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal Cloppenburgis 2008. aasta detsembris ja 2009. aasta jaanuaris lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8716 all)

41

 

 

2011/797/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses erakorraliste meetmetega Newcastle’i haiguse vastu võitlemiseks Hispaanias 2009. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8717 all)

43

 

 

2011/798/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Hispaanias 2009. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8721 all)

45

 

 

2011/799/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Poolas 2007. aastal lindude gripi vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8722 all)

47

 

 

2011/800/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, liidu rahalise toetuse kohta seoses Saksamaal 2007. aastal lammaste katarraalse palaviku vastu võitlemiseks võetud erakorraliste meetmetega (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8723 all)

49

 

 

2011/801/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Prantsusmaal 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8727 all)

50

 

 

2011/802/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Itaalias 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8728 all)

52

 

 

2011/803/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Austrias 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8729 all)

54

 

 

2011/804/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Madalmaades 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8732 all)

56

 

 

2011/805/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste katteks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Rootsis 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8737 all)

58

 

 

2011/806/EL

 

*

Komisjoni rakendusotsus, 30. november 2011, millega kehtestatakse liidu rahaline toetus kulutuste jaoks, mis on tehtud seoses lammaste katarraalse palaviku vastase erakorralise vaktsineerimise kavadega Luksemburgis 2007. ja 2008. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2011) 8742 all)

60

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top