EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2011:271:TOC

Euroopa Liidu Teataja, L 271, 18. oktoober 2011


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0650

doi:10.3000/19770650.L_2011.271.est

Euroopa Liidu

Teataja

L 271

European flag  

Eestikeelne väljaanne

Õigusaktid

54. köide
18. oktoober 2011


Sisukord

 

II   Muud kui seadusandlikud aktid

Lehekülg

 

 

MÄÄRUSED

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1027/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Portugali lipu all sõitvatel laevadel valge odanina püük Atlandi ookeanil

1

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1028/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Portugali lipu all sõitvatel laevadel limapeade püük III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ja XIV püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

3

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1029/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Belgia lipu all sõitvatel laevadel merikuratlaste püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

5

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1030/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel lima-niituimlutsude püük VIII ja IX püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

7

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1031/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Hispaania lipu all sõitvatel laevadel süsisaba püük VIII, IX ja X püügipiirkonna ELi ja rahvusvahelistes vetes

9

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1032/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Belgia lipu all sõitvatel laevadel merlangi püük VIII püügipiirkonnas

11

 

*

Komisjoni määrus (EL) nr 1033/2011, 13. oktoober 2011, millega keelatakse Belgia lipu all sõitvatel laevadel megrimite püük VIIIa, VIIIb, VIIId ja VIIIe püügipiirkonnas

13

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1034/2011, 17. oktoober 2011, lennuliikluse korraldamise ja aeronavigatsiooniteenuste ohutusjärelevalve kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 691/2010 (1)

15

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1035/2011, 17. oktoober 2011, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 482/2008 ja (EL) nr 691/2010 (1)

23

 

*

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1036/2011, 17. oktoober 2011, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGFi 2012. eelarveaastaks

42

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1037/2011, 17. oktoober 2011, millega kehtestatakse kindlad impordiväärtused, et määrata kindlaks teatava puu- ja köögivilja hind piiril

44

 

 

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1038/2011, 17. oktoober 2011, millega muudetakse teatavate suhkrusektori toodete suhtes 2011/12. turustusaastaks rakendusmäärusega (EL) nr 971/2011 kehtestatud tüüpilisi hindu ja täiendavaid impordimakse

46

 

 

OTSUSED

 

*

Nõukogu otsus 2011/691/ÜVJP, 17. oktoober 2011, millega pikendatakse Kosovosse nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi

48

 

 

2011/692/EL

 

*

Komisjoni otsus, 14. oktoober 2011, Ühendkuningriigi taotluse kohta kohaldada tema suhtes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/36/EL, milles käsitletakse inimkaubanduse tõkestamist ja sellevastast võitlust ning inimkaubanduse ohvrite kaitset ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2002/629/JSK (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7228 all)

49

 

 

IV   EÜ asutamislepingu, ELi lepingu ja Euratomi asutamislepingu kohaselt enne 1. detsembrit 2009 vastu võetud aktid

 

 

2011/693/EÜ

 

*

Komisjoni otsus, 21. detsember 2005, milles käsitletakse Hispaania söetööstuse ümberkorralduskava ja Hispaania söetööstusele aastateks 2003–2005 antud riigiabi, mida Hispaania rakendas 2003. ja 2004. aastal (teatavaks tehtud numbri K(2005) 5410 all)  (1)

50

 


 

(1)   EMPs kohaldatav tekst

ET

Aktid, mille peakiri on trükitud harilikus trükikirjas, käsitlevad põllumajandusküsimuste igapäevast korraldust ning nende kehtivusaeg on üldjuhul piiratud.

Kõigi ülejäänud aktide pealkirjad on trükitud poolpaksus kirjas ja nende ette on märgitud tärn.

Top